Pranešimas apie 2020-09-15 NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą nagrinėti UAB „Vėjo jėgainių projektai“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-10-12

Informacija apie NVSC prie SAM Tauragės departamente pakartotinai gautą UAB „Vėjo jėgainių projektai“ Dviejų vėjo elektrinių statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568)poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Vėjo jėgainių projektai“
Raudondvario pl. 288C, 47164 Kaunas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „EKOSTRUKTŪRA“
Raudondvario pl. 288a-9, 47164 Kaunas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-09-15 Nr. 1-130975   

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Dviejų vėjo elektrinių statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568)

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama dviejuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose pastatyti dvi 2 MW galingumo vėjo elektrinėms, kurių kiekvienos aukštis su sparnais gali siekti iki 145 m (bokštas iki 100 m aukščio, sparnų ilgis iki 45 m, rotorius iki 90 m). Planuojama, kad tai bus Vestas V80 arba V90. Vėjo elektrinės planuojamos Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224, sklypo plotas 18,4 ha) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568, sklypo plotas 0,1929 ha).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekostruktura.lt/wpcontent/uploads/2020/06/2-VE-PVSV_SANTRAUKA.pdf