Pranešimas apie 2020-09-07 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Gabado“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-10-10

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Gabado“, įm. k. 304973966

Gedimino g. 46B-1, Kaunas

Tel.: +370 619 21668

El. p.: adomasminulinas@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekoverslas“, įm. k. 134294951

Partizanų g. 87A, Kaunas

Tel.: +370 37 314380

El. p.: info@ekoverslas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-09-07

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas (perdirbimas) adresu: T. Masiulio g. 18B, Kauno m., Kauno m. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Gabado“ planuoja vykdyti pavojingų, nepavojingų atliekų perdirbimą. Planuojama perdirbti 3400 t atliekų per metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekoverslas.lt/Ataskaitos.html