Pranešimas apie 2020-09-04 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti UAB „Ekoinversta“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-10-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Ekoinversta“, įm. k. 302471089, Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel. (8 612) 32 327, el. p. ekoinversta@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „EKOSISTEMA“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel. (8 46) 430 463, tel./faks.  (8 46) 430 469, el. p.: info@ekosistema.lt, neda@ekosistema.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020 m. rugsėjo 4 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Skurvydiškės k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 8 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia numatoma 1,8-2,3 MW.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-telsiu-rajono-savivaldybeje