Pranešimas apie 2020-09-02 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-09-30

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Transgiva“

Įmonės kodas: 248186940  

Tinklų g. 35, LT-35115 Panevėžys

Tel.: +370 698 88494,

el. paštas: jurate@transgiva.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“

Įmonės kodas:  300513582

Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius

tel.: 8 5 204 51 39, 8 613 22747

El. paštas : info@aplinkosvadyba.lt 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-09-02

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Statybinių atliekų tvarkymo veikla

Tinklų g. 35, LT-35115 Panevėžys.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

UAB „Transgiva“ statybinių atliekų aikštelėje, esančioje Tinklų g. 35, 35115 Panevėžyje, planuoja surinkti, laikyti ir apdoroti nepavojingąsias statybines atliekas. Objekte su mobiliu smulkintuvu bus smulkinamos nepavojingosios statybinės atliekos. Susmulkinus statybines atliekas bus gaunama statybinės skaldos produkcija, kuri bus parduodama fiziniams ir juridiniams asmenims. Planuojamas įrenginio pajėgumas – 23750 t/m.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos