Pranešimas apie 2020-08-31 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Relektra“planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-09-28

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Relektra“, į. k.: 158893183,

Vytenio g. 46, LT-56203 Vilnius

El. paštas: ricardas@relektra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k.: 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas

Tel.: 8 37 407548

El. paštas: info@infraplanas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-08-31

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija.  Benkūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Elektros gamyba ir perdavimas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-vienos-vejo-jegaines-benkunu-k-zasliu-sen-kaisiadoriu-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir-viesa-susirinkima/