Pranešimas apie 2020-08-19 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-09-17

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Įmonės kodas: 300127004

Beržų g. 3, 36237 Panevėžys

 Tel.: (8 45) 432 199 El. paštas: info@pratc.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekokonsultacijos“

Kodas 300081400

J. Kubiliaus g. 6-5, 08234, Vilnius

tel.: (8 5) 274 54 91,

el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt;

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-08-19

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės veiklos išplėtimas

Senamiesčio g. 110A, Senamiesčio g. 114B

Panevėžys

 

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC), eksploatuoja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (toliau - DGASA). Šiose  aikštelėse iš gyventojų priimamos įvairios buityje susidarančios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Esant poreikiui DGASA vykdomas didelių gabaritų atliekų rankinis ardymas, atskiriant sudedamąsias dalis. PRATC DGASA planuoja didinti tiek metinius, tiek didžiausius vienu metu leidžiamus laikyti atliekų kiekius, taip pat papildomai planuojama įrengti mainų punktą. Dėl šių pakeitimų didinamas ir pačios DGASA plotas, planuojant veiklą vykdyti ir šiuo metu šalia DGASA sklypo formuojamame sklype, adresu Senamiesčio g. 110A, Panevėžys.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/