Pranešimas apie 2020-07-22 NVSC prie SAM Kauno departamente pakartotinai gautą nagrinėti Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovės ataskaitą

Galioja iki

2020-08-05

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė,

į. k. 161272418,

Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Tel. 8  699 11140,

El. paštas: okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“, į. k. 304230247,

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas,

Tel.: 8 607 23980,

el. p.: info@ekostruktūra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-07-22 (gauta pakartotinai)

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtra.

Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Numatoma žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtra ir modernizacija. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui bei grūdų auginimui, džiovinimui.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-okainiu-zub-galviju-fermos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita/