Pranešimas apie 2020-07-14 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Venstata“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-08-11

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Venstata“, įm. k. 305146058 ir

UAB „Vilkijos vėjas“, įm. k. 305178999

Kauno g. 4–6, Jonava

Tel.: 865762107

El. p.: gytis.januska@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Įmonės kodas 303211151

V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda

Tel. (8~46) 39 08 18

El. p. info@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-07-14

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Dviejų vėjo elektrinių įrengimas ir eksploatavimas, Rupunionių k., Batniavos sen., Kauno r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama įrengti 2 vėjo elektrines žemės sklypuose (kad. Nr. 5207/0004:130, kad. Nr. 5207/0004:304) esančiuose Rupunionių k., Kauno r. sav.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-dvieju-vejo-elektriniu-irengimas-ir-eksploatavimas-rupunioniu-k-batniavos-sen-kauno-r-sav/