Pranešimas apie 2020-07-13 NVSC prie SAM Marijampolės departamente gautą nagrinėti UAB „KRUSZBET Lithuania“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-08-10

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „KRUSZBET Lithuania“,

J. Jasinskio g. 16B, Vilnius

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-07-13

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Betono mišinių gamyba (Kauno g. 190, Puskelnių k., Marijampolės sav.).

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Pramoninio betono mišinių gamyba.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-planuojamos-betono-misiniu-gamybos-kauno-g-190-puskelniu-k-marijampoles-sav-veiklos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir-susirinkima-kuris-orga/