Pranešimas apie 2020-07-04 NVSC prie SAM Tauragės departamente pakartotinai gautą nagrinėti UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-08-04

Informacija apie NVSC prie SAM Tauragės departamente pakartotinai gautą UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“ vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos, adresu Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė, Tauragės m. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“

Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“ Taikos pr. 119, Klaipėda

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-07-04 Nr. 1-89479

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas;

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“ vykdoma ir planuojama ūkinė veikla, adresu Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė, Tauragės m. sav.,

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Baldų gamyba

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/images_mod/naujienos/pvsva-santrauka.pdf