Pranešimas apie 2020-06-23 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Narbutas International“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-07-22

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Narbutas International

įm. k. 300591314;

Ukmergės g, 308, Vilnius;

tel. +370 67814289;

el. p. info@narbutas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

įm. k. 195551983;

Žolyno g. 36, Vilnius;

tel. 8 52639662

el. p. nvspl@nvspl.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-06-23

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Gamybos ir pramonės paskirties pastato rekonstravimas, Žiedo g. 14, Ukmergėje.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Narbutas International“ planuoja prie esamo gamybinio pastato, kuriame vykdoma baldų gamyba, pristatyti baldų gamybos cechą, metalo lakštų apdirbimo patalpas, žaliavų ir gaminių sandėlį. Katilinėje įrengti naują trečią katilą.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.nvspl.lt/index.php?3440135025