Pranešimas apie 2020-06-17 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti UAB „Impeka“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-07-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Impeka“, įm. k. 167325952, Gamyklos g. 34, Mažeikiai, tel. (8 443) 66 395, faks. (8 443) 67 374, el. p. info@impeka.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „EKOSISTEMA“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel. (8 46) 430 463, tel./faks.  (8 46) 430 469, el. p.: info@ekosistema.lt, simona@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020 m. birželio 17 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Baldų gamyba, Gamyklos g. 34, Mažeikiai

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama padidinti ūkinės veiklos gamybines patalpas ir jose papildomai išdėstyti naują įrangą, kuri padidins per metus mechaniškai apdorojamų žaliavų kiekį nuo 250 000 m2 iki 500 000 m2.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-mazeikiu-rajono-savivaldybeje-