Pranešimas apie 2020-06-16 NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2020-07-14

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Dalis gero“, Birutės g. 9, Kaišiadorys, tel. +370 68214423, el. paštas: dalisgero@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Pajūrio planai“, (įmonės kodas 02299127), Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas: Nr. 8 46 463115, 8 698 08831 el. p.: pajurio.planai@hotmail.com, interneto svetainė: www.pajurioplanai.puslapiai.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020 m. birželio 16  d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija, žemės sklype Spingės k. 4, Kražių sen., Kelmės r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/