Pranešimas apie 2020-05-18 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti papildytą UAB „Kertex energija“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-06-01

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Kertex energija“, įm. k. 302794893, Šeškinės Sodų g. 2, Vilnius, tel./faks. +370 685 86933, el. p. info@kertexenergija.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

MB „Verslo piemenys“,  įm. k. 304927495, Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r.; tel. +370 628 88 482; el. p. verslui@poveikis.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020 m. gegužės 18 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Bioskaidžių atliekų kompostavimas,  Tirkšlių g. 115, 117, 119, Bružų k. Tirkšlių sen., Mažeikių r

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojami du technologiniai procesai: kompostavimas aikštelėje (žaliosios atliekos) ir kompostavimas pastate (bioskaidžios organinės atliekos). PŪV metu bus pagaminama 3000 t komposto per metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.poveikis.lt/planuojamos-ukines-veiklos-organizatorius-uab-kertex-energija