Pranešimas apie 2020-05-18 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti Ūkininko Egidijuaus Brazausko veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2020-06-15

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Ūkininkas Egidijus Brazauskas

Ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo Nr. ŪP 0220810

Skirmantiškės k., Pagojukų sen., Raseinių raj. sav.

Tel.: 8 616 12517

El. p.: brazauskiene.irena@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k.: 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas,

Tel. 8 37 407548, 

El. paštas: info@infraplanas.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-05-18

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Ūkininko E. Brazausko galvijų ūkio modernizavimas ir plėtra, Šimkaičių k. 14, Pagojukų sen., Raseinių raj. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Melžiamų karvių auginimas, siekiant išsiauginti pakaitinį prieauglį ir pašarus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-ukininko-egidijaus-brazausko-galviju-ukio-simkaiciu-k-14-pagojuku-sen-raseiniu-raj-modernizavimo-ir-pletros-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir/