Pranešimas apie 2020-05-15 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Berlainių vėjas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2020-06-12

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Berlainių vėjas“, į. k. 303572511,

Vytenio g. 46, Vilnius

Tel. 8 698 33 069,

El. paštas: ricardas@relektra.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k. 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas,

Tel. 8 37 407548, 

El. paštas: info@infraplanas.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-05-15

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija. Berlainių k., Babtų sen., Kauno r. sav

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama veikla –  elektros gamyba ir perdavimas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-vienos-vejo-jegaines-kad-nr-5257000323-berlainiu-ve-parke-berlainiu-k-babtu-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo/