2023 m. uždrausti tiekti rinkai produktai

BĮ UAB „Ineza“ uždrausta tiekti rinkai kosmetikos gaminį

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento 2023-05-02 sprendimu Nr.  (10-12 15.1.3 Mr)BV-6240 BĮ UAB „Ineza“ (į. k. 110553420, registracijos adresas Kirtimų g. 49D, Vilnius; veiklos vykdymo vietos adresas Algirdo g. 8/A.Vivulskio g. 6-19, Vilnius) laikinai uždrausta tiekti rinkai Pharma Oil prekinio ženklo apsauginio lūpų balzamą Papaya (CPNP nuorodos Nr. 4184351).

Šis gaminys pagrįstai įtariamas, kad gali būti pavojingas, kadangi neatitinka reikalavimų, nustatytų 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p.59) (toliau – Reglamentas).   

Įmonė įpareigota ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 28 d. pateikti gaminio saugą pagrindžiančius įrodymus: Reglamento 10 straipsnio reikalavimus atitinkančią gaminio saugos ataskaitą, duomenis, įrodančius, kad gaminys paženklintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 ir 20 straipsnio reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-12