2019 m. uždrausti tiekti rinkai produktai

Laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius

Kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam-Füße (kilmės šalis Rusija), 

Kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam mit Chaga (kilmės šalis Rusija),

Muilą Klingende Zedern Russlands. Zedernseife mit Zedernnussöl und Honig (kilmės šalis Rusija),

Dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“ (kilmės šalis Rusija),

Dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“ mit Minze (kilmės šalis Rusija),

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Janos Iger natūralūs produktai“, į. k. 304297858, Miško g. 8, Nemėžio k., LT-13263 Vilniaus r. (toliau – UAB „Janos Iger natūralūs produktai“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai (gaminių saugą įrodančių dokumentų stoka) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimais: Nr. (10-12 15.1.3)BV-14879, Nr. (10-12 15.1.3)BV-14880, Nr. (10-12 15.1.3)BV-14881, Nr. (10-12 15.1.3)BV-14882 ir Nr. (10-12 15.1.3)BV-14883 laikinai uždraudė UAB „Janos Iger natūralūs produktai“ tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius: kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam-Füße (kilmės šalis Rusija), kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam mit Chaga, muilą Klingende Zedern Russlands. Zedernseife mit Zedernnussöl und Honig, dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“, dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“ mit Minze kol gaminių sauga bus pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus atitinkančiais įrodymais.

Uždrausta tiekti rinkai pavojingą gaminį

Vadovaudamasis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p.59) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 25 straipsnio 1 dalies b), c) ir f) punktais, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 4 d. priėmė sprendimą Nr. (10-12 15.1.3)BV-11366 uždrausti pavojingo kosmetikos gaminio Boro rūgšties 3 % spirito (kilmės šalis Rusija) (toliau – gaminys)

tiekimą į rinką bei įpareigojo UAB „Veratrum Pharma“ (Žarijų g. 2B, Vilnius), kaip atsakingą asmenį už gaminio pateikimą į rinką, nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingą gaminį ir įspėti vartotojus apie su gaminiu susijusią riziką bei pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų, jeigu gaminys jau yra perduotas vartotojams.

Gaminio sudėtyje yra kosmetikos gaminiuose draudžiama medžiaga boric acid (pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo 1395 poziciją), tuo pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio 1 dalies a) punkto reikalavimus, kad kosmetikos gaminiuose negali būti Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priede išvardytų draudžiamų medžiagų.

Laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demontruoti gaminius

Informuojame, kad laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti šiuos gaminius:

Vandenilio peroksidą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija)

Salicilo spiritą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija),

Nozdrin purškalą (kilmės šalis Rusija), 

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Veratrum Pharma“, Žarijų g. 2B, Vilnius (toliau – UAB „Veratrum Pharma“).

Gaminiai tiekiami rinkai kaip kosmetikos gaminiai, neatlikus šių gaminių saugos žmonių sveikatai įvertinimo ir neparengus gaminio saugos ataskaitos, tuo pažeidžiant Reglamento (EB) 1223/2009 10 straipsnio reikalavimus, kad bet koks kosmetikos gaminio pateikimas Europos Sąjungos rinkai ir jo laisvas judėjimas šioje rinkoje galimas su sąlyga, kad buvo atliktas šio gaminio saugos žmonių sveikatai įvertinimas ir vadovaujantis Reglamento (EB) 1223/2009 I priedu buvo parengta kosmetikos gaminio saugos ataskaita. Gaminių pateikimas be jų saugą įrodančių duomenų tuo pačiu pažeidžia ir Reglamento (EB) 1223/2009 3 straipsnio 1 pastraipos reikalavimą, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 4 d. sprendimais: Nr. (10-12 15.1.3)BV-11433, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11434, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11436 laikinai uždraudė UAB „Veratrum Pharma“ tiekti rinkai ir demonstruoti gaminius: Vandenilio peroksidą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija), Salicilo spiritą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija), Nozdrin purškalą (kilmės šalis Rusija) kol gaminių sauga bus pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus atitinkančiais įrodymais.

Uždrausta tiekti rinkai pavojingą gaminį

Vadovaudamasis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 25 straipsnio 1 dalies b), c) ir f) punktais, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 4 d. priėmė sprendimą Nr. (10-12 15.1.3)BV-11367 uždrausti pavojingo kosmetikos gaminio Skruzdžių spirito (kilmės šalis Rusija) (toliau – gaminys)

tiekimą į rinką bei įpareigojo UAB „Veratrum Pharma“ (Žarijų g. 2B, Vilnius), kaip atsakingą asmenį už gaminio pateikimą į rinką, nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingą gaminį ir įspėti vartotojus apie su gaminiu susijusią riziką bei pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų, jeigu gaminys jau yra perduotas vartotojams.

Gaminio sudėtyje esamos medžiagos formic acid koncentracija (1,4 %) viršija didžiausią leistiną koncentraciją (pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo 14 pozicijoje nurodytas sąlygas, medžiaga formic acid yra leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose, kai jos didžiausia koncentracija kosmetikos gaminyje neviršija 0,5 %), tuo pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio 1 dalies d) punkto reikalavimus, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie yra naudojami nesilaikant reikalavimų.

Laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius

Informuojame, kad laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

Kremą Chistotel-Multipurpose Cream (kilmės šalis Izraelis),

Dieninį kremą prieš senėjimą DermaLogique-Professional Phyto-Cosmeceuticals Anti-Aging Day Cream (kilmės šalis Izraelis),

Maitinamąjį rankų kremą Skinlite Nourishing Hand Cream Almond (kilmės šalis Pietų Korėja),

Serumą Skinlite Peptide Serum (kilmės šalis Pietų Korėja),

Muilą Dermatone -Tea Tree Liquid Soap (kilmės šalis Izraelis),

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Medisana“, į. k. 120171789, Vilniaus g. 47, Rudamina, LT-13246 Vilniaus r. (toliau – UAB „Medisana“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai (gaminių saugą įrodančių dokumentų stoka) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 3 d. sprendimais: Nr. (10-12 15.1.3)BV-11290, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11292, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11293, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11294 ir  Nr. (10-12 15.1.3)BV-11306 laikinai uždraudė UAB „Medisana“ tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius: kremą Chistotel-Multipurpose Cream (kilmės šalis Izraelis), dieninį kremą prieš senėjimą DermaLogique-Professional Phyto-Cosmeceuticals Anti-Aging Day Cream (kilmės šalis Izraelis), maitinamąjį rankų kremą Skinlite Nourishing Hand Cream Almond (kilmės šalis Pietų Korėja), serumą Skinlite Peptide Serum (kilmės šalis Pietų Korėja) kol gaminių sauga bus pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus atitinkančiais įrodymais.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti odos priežiūros priemones

Informuojame, kad laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

Paakių kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE EYE CREAM“ (50 g, prekės brūkšninis kodas 8809071360844, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Dantų pastą „Doctor frech Gold“ (200 g, prekės brūkšninis kodas 8809177590633, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Kosmetikos valiklį  su sraigių ekstraktu „24 K Gold Snail Foam Cleansing“ (120 ml, prekės brūkšninis kodas 8809418750338, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Veido kremą  su arklių aliejumi ir sraigių sekretu „HINIJINI 59 DHARMA Horse oil & Snail cream“ (70 g, prekės brūkšninis kodas 8609071362268, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Veido kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE CREAM“ (50 ml, prekės brūkšninis kodas 8809071360110, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – VšĮ „Korean Trading Company“, į. k. 302697711, Lygybės g. 21-86, Kaunas, CPNP nurodytas asmens ryšiams adresas – Gričiupio g. 18-15, Kaunas, veiklos vykdymo adresas – Jonavos g. 260, Kaunas (toliau – VšĮ „Korean Trading Company“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019 m. liepos 3 d. sprendimais: Nr. (2-12 15.1.3)BV-8338, Nr. (2-12 15.1.3)BV-8339, Nr. (2-12 15.1.3)BV-8340, Nr. (2-12 15.1.3)BV-8341 ir  Nr. (2-12 15.1.3)BV-8342 laikinai uždraudė VšĮ „Korean Trading Company“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti kosmetikos gaminius: paakių kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE EYE CREAM“ (kilmės šalis Pietų Korėja), dantų pastą „Doctor frech Gold“ (kilmės šalis Pietų Korėja), kosmetikos valiklį  su sraigių ekstraktu „24 K Gold Snail Foam Cleansing“ (kilmės šalis Pietų Korėja), veido kremą  su arklių aliejumi ir sraigių sekretu „HINIJINI 59 DHARMA Horse oil & Snail cream“ (kilmės šalis Pietų Korėja), veido kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE CREAM“ (kilmės šalis Pietų Korėja) kol bus atlikti jų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Priimti sprendimai nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingus gaminius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas 2019 m. gegužės 13 d. priėmė sprendimus Nr.(1-12 15.1.3)BV-6666, Nr. (1-12 15.1.3)BV-6669, Nr. (1-12 15.1.3)BV-6665, Nr. (1-12 15.1.3)BV-6661 įpareigodamas UAB „Nevelmė“ (adresas: Alytus, Ligoninės g. 6-3A) nedelsiant pašalinti iš rinkos šiuos pavojingus kosmetikos gaminius-dantų pastas:

APATITE Denta Care 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130169302) 

APATITE Newchito Plus-1 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130169326)

 APATITE Whitening 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130160415)

APATITE 7 % 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130168978)

ir įspėti vartotojus apie su gaminiais susijusią riziką bei informuoti apie galimybę grąžinti gaminius pardavėjui.

Šiose dantų pastose buvo nustatyti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) (toliau – Reglamentas (EB) II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ 1 pastraipos ir 14 straipsnio „Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai“ 1 dalies a) punkto reikalavimų neatitikimai – panaudojus jų gamybai medžiagą aminocaproic acid (CAS Nr. 60-32-2), kuri pagal Reglamento (EB) II priedo „Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas“ 7 poziciją yra draudžiama naudoti kosmetikos gaminiuose.

Tokios cheminės sudėties kosmetikos gaminiai (dantų pastos) kelia pavojų vartotojų sveikatai, nes jose naudojama medžiaga aminocaproic acid yra vaistinė medžiaga, priklausanti hemostatikų (hemostatinių ar antihemoraginių vaistų) farmakologinei grupei (naudojama įvairiose medicinos srityse, siekiant sustabdyti kraujavimą), todėl aukščiau minėtos dantų pastos neatitinka Reglamento (EB) II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ 1 dalies reikalavimo ir turi būti nedelsiant pašalinti iš rinkos.

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai UAB „Nevelmė“, Alytus, Ligoninės g. 6-3A.

Priimtas sprendimas laikinai uždrausti tiekti rinkai, siūlyti teikti ir demonstruoti gaminį

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas 2019 m. gegužės 13 d. priėmė sprendimą Nr.(1-12 15.1.3)BV-6653 laikinai uždraudė UAB „Nevelmė“ (adresas: Alytus, Ligoninės g. 6-3A) tiekti, siūlyti teikti ir demonstruoti kosmetikos gaminį-dantų pastą AGA-AE Take Care My Kids Rasberry 60 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809115162830), kuri pagrįstai įtariama, kad gali būti pavojinga, kol bus atlikti saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai UAB „Nevelmė“, Alytus, Ligoninės g. 6-3A.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos gaminius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir  siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas 2019 m. balandžio 16 d. priėmė sprendimus Nr.(6-12 15.1.3)BV-5681, Nr.(6-12 15.1.3)BV-5682, Nr.(6-12 15.1.3)BV-5683, Nr.(6-12 15.1.3)BV-5684, Nr. (6-12 15.1.3)BV-5685 laikinai uždrausti Genijaus Vitkausko įmonei „Hobis“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos  kosmetikos gaminius:

,,CELITEL kremas-balzamas, atstatantis odą po traumų“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051613),

„CELITEL kremas-balzamas, priešuždegiminis, su bičių pikiu“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051637),

 ,,CELITEL kremas-balzamas nuo sąnarių skausmo (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051644), 

„CELITEL kremas-balzamas, raminantis odą, atpalaiduojantis raumenis“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051651),

 „CELITEL kremas-balzamas, mažinantis radikulitinį ir reumatinį skausmą“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051668),

 ir įspėti vartotojus apie su gaminiais susijusią riziką bei informuoti apie galimybę grąžinti gaminius pardavėjui.

Gaminio saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminys gali būti pavojingas vartotojų sveikatai.

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – G. Vitkausko įmonė ,,Hobis“, Gardino g. 11-42, Šiauliai.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti dantų pastas

Informuojame, kad laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

  • FOHOW Toothpaste Morning package RYTAS ir FOHOW Toothpaste Evening package VAKARAS dantų pastos, kurios pateikiamos rinkai bendrame įpakavime (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija).

  • FOHOW Toothpaste Spearmint Type mėtų skonio dantų pasta (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija).

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Xinshidai“ (J. Basanavičiaus g. 18-9, Vilnius).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. (10-12 15.1.3)BV-5501 laikinai uždraudė UAB „Xinshidai“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius: FOHOW Toothpaste Morning package RYTAS ir FOHOW Toothpaste Evening package VAKARAS dantų pastas, kurios pateikiamos rinkai bendrame įpakavime (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija), FOHOW Toothpaste Spearmint Type mėtų skonio dantų pastą (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija) kol bus atlikti jų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Priimti sprendimai nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingus gaminius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsniais  ir siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019 m. sausio 17 d. priėmė sprendimus Nr. (2-12 15.1.3)BV-1128, Nr. (2-12 15.1.3)BV-1129 ir Nr. (2-12 15.1.3)BV-1130  įpareigodamas UAB „Krosantas“ (adresas: Bajorų g. 8, Kaunas) nedelsiant pašalinti iš rinkos šiuos pavojingus kosmetikos gaminius:  kūno gelį „Sustavit Okopnik Kaulažolė, Mumijo”,  kūno gelį „Sustavit Reumatin”, kremą kūnui „Sabelnik Forte“ ir įspėti vartotojus apie su gaminiais susijusią riziką bei informuoti apie galimybę grąžinti gaminius pardavėjui.  

Trumpi gaminių aprašymai: kremas kūnui „Sabelnik Forte“ (125 ml/75 ml, prekės brūkšninis kodas 460701166602610, kilmės šalis Rusija),

 kūno gelis „Sustavit Reumatin“ (125 ml, prekės brūkšninis kodas 7640123861824, kilmės šalis Rusija),

kūno gelis „Sustavit Okopnik Kaulažolė, Mumijo“ (125 ml, prekės brūkšninis kodas 76401 23861824, kilmės šalis Rusija),

pagaminti pažeidžiant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p.59) (toliau – Reglamentas (EB) IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimą: panaudojus jų gamybai konservantą - Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinį, kuris pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priede pateikto Konservantų, leidžiamų naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašo 39 pozicijoje nurodytas sąlygas, yra leidžiamas naudoti tik nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose, kai jo didžiausia koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje neviršija 0,0015 % (mišinyje, kuriame 5-chlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ono ir 2-metilizotiazol-3(2H)-ono santykis 3:1).

Pirmiau išvardyti kosmetikos gaminiai pagal gamintojo nurodytą paskirtį yra nenuplaunami, jų receptūrose nurodyta konservanto – Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio koncentracija yra 33,33 karto didesnė už didžiausią koncentraciją nuplaunamame gatavame kosmetikos gaminyje.

Tokios cheminės sudėties kosmetikos gaminiai kelia rimtą kontaktinės alergijos išsivystymo riziką, kaip neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II skyriaus 3 straipsnio (Sauga) 1 dalies reikalavimo, turi būti nedelsiant pašalinti iš rinkos.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti odos priežiūros priemones

Informuojame, kad laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

Kūno kremas „Sąnariai 60-ties kaip 30-ties bičių nuodai ir mumijo“ (125 ml, prekės brūkšninis kodas 4607011667084, kilmės šalis Rusija)

Tibeto gelis-balzamas kūnui (100 ml, prekės brūkšninis kodas 460 7011 66056, kilmės šalis Rusija)

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Krosantas“, adresas:
Bajorų g. 8, Kaunas (toliau – UAB „Krosantas“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019 m. sausio 17 d. sprendimais: Nr. (2-12 15.1.3)BV-1124 ir Nr. (2-12 15.1.3)BV-1127 laikinai uždraudė UAB „Krosantas“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti kosmetikos gaminius: kūno kremą „Sąnariai 60-ties kaip 30-ties bičių nuodai ir mumijo“ (kilmės šalis Rusija), Tibeto gelį-balzamą kūnui (kilmės šalis Rusija) kol bus atlikti jų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Uždrausta tiekti rinkai pavojingą gaminį

Vadovaudamasis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p.59) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 25 straipsnio 1 dalies a), b), c), f) ir g)  punktais, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2020 m. sausio 27 d. priėmė sprendimą Nr. (10-12 15.1.3) BV-1719 uždrausti pavojingo kosmetikos gaminio „Sulsena pasta nuo pleiskanų“ (kilmės šalis Ukraina) (toliau – gaminys)

tiekimą į rinką bei įpareigojo UAB „Darina“ (į. k. 122907663, Vilkpėdės g. 6, LT-03151,Vilnius), kaip atsakingą asmenį už gaminio pateikimą į rinką, nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingą gaminį ir įspėti vartotojus apie su gaminiu susijusią riziką bei pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų, jeigu gaminys jau yra perduotas vartotojams.

Gaminys pagamintas panaudojant veikliąją medžiagą seleno disulfidą (1 %), tuo pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio 1 dalies b) punkto nuostatą, kad nedarant poveikio 3 straipsnio taikymui, kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti ribojamų medžiagų, kurios panaudotos nesilaikant III priede nustatytų apribojimų (seleno disulfidas leistinas naudoti tik šampūnuose nuo pleiskanų).

Laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius

Kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam-Füße (kilmės šalis Rusija), 

Kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam mit Chaga (kilmės šalis Rusija),

Muilą Klingende Zedern Russlands. Zedernseife mit Zedernnussöl und Honig (kilmės šalis Rusija),

Dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“ (kilmės šalis Rusija),

Dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“ mit Minze (kilmės šalis Rusija),

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Janos Iger natūralūs produktai“, į. k. 304297858, Miško g. 8, Nemėžio k., LT-13263 Vilniaus r. (toliau – UAB „Janos Iger natūralūs produktai“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai (gaminių saugą įrodančių dokumentų stoka) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimais: Nr. (10-12 15.1.3)BV-14879, Nr. (10-12 15.1.3)BV-14880, Nr. (10-12 15.1.3)BV-14881, Nr. (10-12 15.1.3)BV-14882 ir Nr. (10-12 15.1.3)BV-14883 laikinai uždraudė UAB „Janos Iger natūralūs produktai“ tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius: kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam-Füße (kilmės šalis Rusija), kremą-balzamą Klingende Zedern Russlands. Creme-Balsam mit Chaga, muilą Klingende Zedern Russlands. Zedernseife mit Zedernnussöl und Honig, dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“, dantų pastą Klingende Zedern Russlands. Zahnpasta „Kedra“ mit Minze kol gaminių sauga bus pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus atitinkančiais įrodymais.

Uždrausta tiekti rinkai pavojingą gaminį

Vadovaudamasis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p.59) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 25 straipsnio 1 dalies b), c) ir f) punktais, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 4 d. priėmė sprendimą Nr. (10-12 15.1.3)BV-11366 uždrausti pavojingo kosmetikos gaminio Boro rūgšties 3 % spirito (kilmės šalis Rusija) (toliau – gaminys)

tiekimą į rinką bei įpareigojo UAB „Veratrum Pharma“ (Žarijų g. 2B, Vilnius), kaip atsakingą asmenį už gaminio pateikimą į rinką, nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingą gaminį ir įspėti vartotojus apie su gaminiu susijusią riziką bei pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų, jeigu gaminys jau yra perduotas vartotojams.

Gaminio sudėtyje yra kosmetikos gaminiuose draudžiama medžiaga boric acid (pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo 1395 poziciją), tuo pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio 1 dalies a) punkto reikalavimus, kad kosmetikos gaminiuose negali būti Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priede išvardytų draudžiamų medžiagų.

Laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demontruoti gaminius

Informuojame, kad laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti šiuos gaminius:

Vandenilio peroksidą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija)

Salicilo spiritą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija),

Nozdrin purškalą (kilmės šalis Rusija), 

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Veratrum Pharma“, Žarijų g. 2B, Vilnius (toliau – UAB „Veratrum Pharma“).

Gaminiai tiekiami rinkai kaip kosmetikos gaminiai, neatlikus šių gaminių saugos žmonių sveikatai įvertinimo ir neparengus gaminio saugos ataskaitos, tuo pažeidžiant Reglamento (EB) 1223/2009 10 straipsnio reikalavimus, kad bet koks kosmetikos gaminio pateikimas Europos Sąjungos rinkai ir jo laisvas judėjimas šioje rinkoje galimas su sąlyga, kad buvo atliktas šio gaminio saugos žmonių sveikatai įvertinimas ir vadovaujantis Reglamento (EB) 1223/2009 I priedu buvo parengta kosmetikos gaminio saugos ataskaita. Gaminių pateikimas be jų saugą įrodančių duomenų tuo pačiu pažeidžia ir Reglamento (EB) 1223/2009 3 straipsnio 1 pastraipos reikalavimą, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 4 d. sprendimais: Nr. (10-12 15.1.3)BV-11433, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11434, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11436 laikinai uždraudė UAB „Veratrum Pharma“ tiekti rinkai ir demonstruoti gaminius: Vandenilio peroksidą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija), Salicilo spiritą (Jodnyje technologii) (kilmės šalis Rusija), Nozdrin purškalą (kilmės šalis Rusija) kol gaminių sauga bus pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus atitinkančiais įrodymais.

Uždrausta tiekti rinkai pavojingą gaminį

Vadovaudamasis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 25 straipsnio 1 dalies b), c) ir f) punktais, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 4 d. priėmė sprendimą Nr. (10-12 15.1.3)BV-11367 uždrausti pavojingo kosmetikos gaminio Skruzdžių spirito (kilmės šalis Rusija) (toliau – gaminys)

tiekimą į rinką bei įpareigojo UAB „Veratrum Pharma“ (Žarijų g. 2B, Vilnius), kaip atsakingą asmenį už gaminio pateikimą į rinką, nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingą gaminį ir įspėti vartotojus apie su gaminiu susijusią riziką bei pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų, jeigu gaminys jau yra perduotas vartotojams.

Gaminio sudėtyje esamos medžiagos formic acid koncentracija (1,4 %) viršija didžiausią leistiną koncentraciją (pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo 14 pozicijoje nurodytas sąlygas, medžiaga formic acid yra leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose, kai jos didžiausia koncentracija kosmetikos gaminyje neviršija 0,5 %), tuo pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio 1 dalies d) punkto reikalavimus, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie yra naudojami nesilaikant reikalavimų.

Laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius

Informuojame, kad laikinai uždrausta tiekti rinkai ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

Kremą Chistotel-Multipurpose Cream (kilmės šalis Izraelis),

Dieninį kremą prieš senėjimą DermaLogique-Professional Phyto-Cosmeceuticals Anti-Aging Day Cream (kilmės šalis Izraelis),

Maitinamąjį rankų kremą Skinlite Nourishing Hand Cream Almond (kilmės šalis Pietų Korėja),

Serumą Skinlite Peptide Serum (kilmės šalis Pietų Korėja),

Muilą Dermatone -Tea Tree Liquid Soap (kilmės šalis Izraelis),

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Medisana“, į. k. 120171789, Vilniaus g. 47, Rudamina, LT-13246 Vilniaus r. (toliau – UAB „Medisana“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai (gaminių saugą įrodančių dokumentų stoka) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. spalio 3 d. sprendimais: Nr. (10-12 15.1.3)BV-11290, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11292, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11293, Nr. (10-12 15.1.3)BV-11294 ir  Nr. (10-12 15.1.3)BV-11306 laikinai uždraudė UAB „Medisana“ tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminius: kremą Chistotel-Multipurpose Cream (kilmės šalis Izraelis), dieninį kremą prieš senėjimą DermaLogique-Professional Phyto-Cosmeceuticals Anti-Aging Day Cream (kilmės šalis Izraelis), maitinamąjį rankų kremą Skinlite Nourishing Hand Cream Almond (kilmės šalis Pietų Korėja), serumą Skinlite Peptide Serum (kilmės šalis Pietų Korėja) kol gaminių sauga bus pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus atitinkančiais įrodymais.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti odos priežiūros priemones

Informuojame, kad laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

Paakių kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE EYE CREAM“ (50 g, prekės brūkšninis kodas 8809071360844, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Dantų pastą „Doctor frech Gold“ (200 g, prekės brūkšninis kodas 8809177590633, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Kosmetikos valiklį  su sraigių ekstraktu „24 K Gold Snail Foam Cleansing“ (120 ml, prekės brūkšninis kodas 8809418750338, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Veido kremą  su arklių aliejumi ir sraigių sekretu „HINIJINI 59 DHARMA Horse oil & Snail cream“ (70 g, prekės brūkšninis kodas 8609071362268, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Veido kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE CREAM“ (50 ml, prekės brūkšninis kodas 8809071360110, kilmės šalis Pietų Korėja), 

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – VšĮ „Korean Trading Company“, į. k. 302697711, Lygybės g. 21-86, Kaunas, CPNP nurodytas asmens ryšiams adresas – Gričiupio g. 18-15, Kaunas, veiklos vykdymo adresas – Jonavos g. 260, Kaunas (toliau – VšĮ „Korean Trading Company“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019 m. liepos 3 d. sprendimais: Nr. (2-12 15.1.3)BV-8338, Nr. (2-12 15.1.3)BV-8339, Nr. (2-12 15.1.3)BV-8340, Nr. (2-12 15.1.3)BV-8341 ir  Nr. (2-12 15.1.3)BV-8342 laikinai uždraudė VšĮ „Korean Trading Company“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti kosmetikos gaminius: paakių kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE EYE CREAM“ (kilmės šalis Pietų Korėja), dantų pastą „Doctor frech Gold“ (kilmės šalis Pietų Korėja), kosmetikos valiklį  su sraigių ekstraktu „24 K Gold Snail Foam Cleansing“ (kilmės šalis Pietų Korėja), veido kremą  su arklių aliejumi ir sraigių sekretu „HINIJINI 59 DHARMA Horse oil & Snail cream“ (kilmės šalis Pietų Korėja), veido kremą su sraigių ekstraktu Chamos „ACACI SNAIL REPAIR ANTIWRINCLE CREAM“ (kilmės šalis Pietų Korėja) kol bus atlikti jų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Priimti sprendimai nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingus gaminius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas 2019 m. gegužės 13 d. priėmė sprendimus Nr.(1-12 15.1.3)BV-6666, Nr. (1-12 15.1.3)BV-6669, Nr. (1-12 15.1.3)BV-6665, Nr. (1-12 15.1.3)BV-6661 įpareigodamas UAB „Nevelmė“ (adresas: Alytus, Ligoninės g. 6-3A) nedelsiant pašalinti iš rinkos šiuos pavojingus kosmetikos gaminius-dantų pastas:

APATITE Denta Care 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130169302) 

APATITE Newchito Plus-1 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130169326)

 APATITE Whitening 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130160415)

APATITE 7 % 130 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809130168978)

ir įspėti vartotojus apie su gaminiais susijusią riziką bei informuoti apie galimybę grąžinti gaminius pardavėjui.

Šiose dantų pastose buvo nustatyti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) (toliau – Reglamentas (EB) II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ 1 pastraipos ir 14 straipsnio „Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai“ 1 dalies a) punkto reikalavimų neatitikimai – panaudojus jų gamybai medžiagą aminocaproic acid (CAS Nr. 60-32-2), kuri pagal Reglamento (EB) II priedo „Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas“ 7 poziciją yra draudžiama naudoti kosmetikos gaminiuose.

Tokios cheminės sudėties kosmetikos gaminiai (dantų pastos) kelia pavojų vartotojų sveikatai, nes jose naudojama medžiaga aminocaproic acid yra vaistinė medžiaga, priklausanti hemostatikų (hemostatinių ar antihemoraginių vaistų) farmakologinei grupei (naudojama įvairiose medicinos srityse, siekiant sustabdyti kraujavimą), todėl aukščiau minėtos dantų pastos neatitinka Reglamento (EB) II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ 1 dalies reikalavimo ir turi būti nedelsiant pašalinti iš rinkos.

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai UAB „Nevelmė“, Alytus, Ligoninės g. 6-3A.

Priimtas sprendimas laikinai uždrausti tiekti rinkai, siūlyti teikti ir demonstruoti gaminį

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais ir siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas 2019 m. gegužės 13 d. priėmė sprendimą Nr.(1-12 15.1.3)BV-6653 laikinai uždraudė UAB „Nevelmė“ (adresas: Alytus, Ligoninės g. 6-3A) tiekti, siūlyti teikti ir demonstruoti kosmetikos gaminį-dantų pastą AGA-AE Take Care My Kids Rasberry 60 g Toothpaste (kilmės šalis Pietų Korėja, brūkšninis kodas 8809115162830), kuri pagrįstai įtariama, kad gali būti pavojinga, kol bus atlikti saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai UAB „Nevelmė“, Alytus, Ligoninės g. 6-3A.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos gaminius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir  siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas 2019 m. balandžio 16 d. priėmė sprendimus Nr.(6-12 15.1.3)BV-5681, Nr.(6-12 15.1.3)BV-5682, Nr.(6-12 15.1.3)BV-5683, Nr.(6-12 15.1.3)BV-5684, Nr. (6-12 15.1.3)BV-5685 laikinai uždrausti Genijaus Vitkausko įmonei „Hobis“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos  kosmetikos gaminius:

,,CELITEL kremas-balzamas, atstatantis odą po traumų“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051613),

„CELITEL kremas-balzamas, priešuždegiminis, su bičių pikiu“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051637),

 ,,CELITEL kremas-balzamas nuo sąnarių skausmo (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051644), 

„CELITEL kremas-balzamas, raminantis odą, atpalaiduojantis raumenis“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051651),

 „CELITEL kremas-balzamas, mažinantis radikulitinį ir reumatinį skausmą“ (kilmės šalis Ukraina, brūkšninis kodas 4820147051668),

 ir įspėti vartotojus apie su gaminiais susijusią riziką bei informuoti apie galimybę grąžinti gaminius pardavėjui.

Gaminio saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminys gali būti pavojingas vartotojų sveikatai.

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – G. Vitkausko įmonė ,,Hobis“, Gardino g. 11-42, Šiauliai.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti dantų pastas

Informuojame, kad laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

  • FOHOW Toothpaste Morning package RYTAS ir FOHOW Toothpaste Evening package VAKARAS dantų pastos, kurios pateikiamos rinkai bendrame įpakavime (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija).

  • FOHOW Toothpaste Spearmint Type mėtų skonio dantų pasta (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija).

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Xinshidai“ (J. Basanavičiaus g. 18-9, Vilnius).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. (10-12 15.1.3)BV-5501 laikinai uždraudė UAB „Xinshidai“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius: FOHOW Toothpaste Morning package RYTAS ir FOHOW Toothpaste Evening package VAKARAS dantų pastas, kurios pateikiamos rinkai bendrame įpakavime (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija), FOHOW Toothpaste Spearmint Type mėtų skonio dantų pastą (brūkšninis kodas 6945335740013, kilmės šalis Kinija) kol bus atlikti jų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Priimti sprendimai nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingus gaminius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsniais  ir siekdamas, kad pavojingi gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019 m. sausio 17 d. priėmė sprendimus Nr. (2-12 15.1.3)BV-1128, Nr. (2-12 15.1.3)BV-1129 ir Nr. (2-12 15.1.3)BV-1130  įpareigodamas UAB „Krosantas“ (adresas: Bajorų g. 8, Kaunas) nedelsiant pašalinti iš rinkos šiuos pavojingus kosmetikos gaminius:  kūno gelį „Sustavit Okopnik Kaulažolė, Mumijo”,  kūno gelį „Sustavit Reumatin”, kremą kūnui „Sabelnik Forte“ ir įspėti vartotojus apie su gaminiais susijusią riziką bei informuoti apie galimybę grąžinti gaminius pardavėjui.  

Trumpi gaminių aprašymai: kremas kūnui „Sabelnik Forte“ (125 ml/75 ml, prekės brūkšninis kodas 460701166602610, kilmės šalis Rusija),

 kūno gelis „Sustavit Reumatin“ (125 ml, prekės brūkšninis kodas 7640123861824, kilmės šalis Rusija),

kūno gelis „Sustavit Okopnik Kaulažolė, Mumijo“ (125 ml, prekės brūkšninis kodas 76401 23861824, kilmės šalis Rusija),

pagaminti pažeidžiant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p.59) (toliau – Reglamentas (EB) IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimą: panaudojus jų gamybai konservantą - Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinį, kuris pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priede pateikto Konservantų, leidžiamų naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašo 39 pozicijoje nurodytas sąlygas, yra leidžiamas naudoti tik nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose, kai jo didžiausia koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje neviršija 0,0015 % (mišinyje, kuriame 5-chlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ono ir 2-metilizotiazol-3(2H)-ono santykis 3:1).

Pirmiau išvardyti kosmetikos gaminiai pagal gamintojo nurodytą paskirtį yra nenuplaunami, jų receptūrose nurodyta konservanto – Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio koncentracija yra 33,33 karto didesnė už didžiausią koncentraciją nuplaunamame gatavame kosmetikos gaminyje.

Tokios cheminės sudėties kosmetikos gaminiai kelia rimtą kontaktinės alergijos išsivystymo riziką, kaip neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II skyriaus 3 straipsnio (Sauga) 1 dalies reikalavimo, turi būti nedelsiant pašalinti iš rinkos.

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti odos priežiūros priemones

Informuojame, kad laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti šiuos kosmetikos gaminius:

Kūno kremas „Sąnariai 60-ties kaip 30-ties bičių nuodai ir mumijo“ (125 ml, prekės brūkšninis kodas 4607011667084, kilmės šalis Rusija)

Tibeto gelis-balzamas kūnui (100 ml, prekės brūkšninis kodas 460 7011 66056, kilmės šalis Rusija)

Atsakingas asmuo už šių gaminių pateikimą rinkai – UAB „Krosantas“, adresas:
Bajorų g. 8, Kaunas (toliau – UAB „Krosantas“).

Gaminių saugą įrodančių duomenų neatitikimai 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nustatytiems reikalavimams kelia pagrįstų įtarimų, kad gaminiai gali būti pavojingi vartotojų sveikatai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019 m. sausio 17 d. sprendimais: Nr. (2-12 15.1.3)BV-1124 ir Nr. (2-12 15.1.3)BV-1127 laikinai uždraudė UAB „Krosantas“ teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti kosmetikos gaminius: kūno kremą „Sąnariai 60-ties kaip 30-ties bičių nuodai ir mumijo“ (kilmės šalis Rusija), Tibeto gelį-balzamą kūnui (kilmės šalis Rusija) kol bus atlikti jų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė.

Atnaujinimo data: 2023-11-20