Ribinių produktų vertinimo tarpinstitucinė komisija

Komisija yra iš nacionalinių kompetentingų institucijų, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti tam tikrų produktų grupių tiekimo rinkai įteisinimo procedūras ir (ar) produktų rinkos priežiūrą (toliau – institucijos), atstovų sudaryta nuolatinė patariamoji institucija, nagrinėjanti probleminius klausimus, susijusius su produktų, kurie turi skirtingoms produktų grupėms būdingų požymių (angl. borderline products) (toliau – ribiniai produktai) tiekimu rinkai ir jų klasifikavimu ir teikianti šiais klausimais rekomendacinio pobūdžio siūlymus institucijoms. Komisiją sudaro 10 narių.

Atnaujinimo data: 2023-11-20