Pranešimai Pasvalio lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei darbuotojams

Pradžia

2020-03-05 10:00

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Pasvalio skyrius organizuoja Pasvalio lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei darbuotojams pranešimą apie asmens higienos įgūdžių formavimą. Taip pat renginio metu bus aptarti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių formavimo, vaikų žaidimų aikštelių.

Pranešimus skaitys Panevėžio departamento Pasvalio skyriaus vyresnioji specialistė Laimutė Simonaitienė.

Renginio data: 2020 m. kovo 5 d. 10.00 val.

Renginio vieta: Pasvalys, Sodų g. 21

Kontaktai pasiteiravimui: L. Simonaitienė, tel. (8 451) 34 457, el. p. laimute.simonaitiene@nvsc.lt.