NVSC Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Edita Satkevičienė skaitys paskaitą tema „Naujasis koronavirusas (COVID-2019), skirtą Šiaulių regiono AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojams

Pradžia

2020-02-20 10:00

Pabaiga

2020-02-20 11:00