Nuotolinis seminaras - viešoji konsultacija „Dažai ir sauga – ką svarbu žinoti, teikiant saugias tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo paslaugas“.

Pradžia

2022-05-27 10:00

Pabaiga

2022-05-27 11:15

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) Šiaulių departamentas 2022 m. gegužės 27 d. 10 val. kviečia Šiaulių apskrities tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo paslaugų teikėjus dalyvauti organizuojamame nuotoliniame seminare - viešojoje konsultacijoje  tema „Dažai ir sauga – ką svarbu žinoti, teikiant saugias tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo paslaugas“.

 

Seminaro – viešosios konsultacijos metu bus kalbama apie dažus, skirtus tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo paslaugoms teikti, teisinį jų reglamentavimą bei saugos reikalavimus teikiamoms paslaugoms.

 

Seminaro programa:

 

1. 10.00 – 10.45 Tatuiruočių ir ilgalaikiam makiažui skirti dažai ir jų sauga.

(NVSC Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus patarėja Regina Burbienė)

 

2. 10.45  – 11.15  Klausimai, diskusijos.

 

Jums aktualius klausimus galite siųsti el. paštu [email protected] iki 2022 m. gegužės 26 d.

 

Prašome jungtis likus 3-5 min. iki seminaro – viešosios konsultacijos pradžios.

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

 

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEyNjIwZDktNjk2NS00YzQ0LTk5NGUtNTZhOGUwOGI0YzBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4707388-3534-4b73-9c32-59263a8baeda%22%2c%22Oid%22%3a%226f46ccbb-a8bf-4b50-9836-46384adba60f%22%7d