Konferencija „Imunoprofilaktikos aktualijos“

Pradžia

2022-05-17 14:00

Pabaiga

2022-05-17 16:00

Informuojama, kad š. m. gegužės 17 d. 14 val. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) Kauno departamentas, kartu su Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, organizuoja nuotolinę konferenciją, tema „Imunoprofilaktikos aktualijos“. Šis renginys skirtas Europos visuomenės sveikatos asociacijos (EUPHA) organizuojamų, ketvirtosios Europos visuomenės sveikatos savaitės (EUPHW), tema  „Sveikata visą gyvenimą“, kuri vyks, 2022 m. gegužės 16–20 d., renginiams https://eupha.org/euphw_page.php?p=HW20. EUPHW tikslas – didinti informuotumą apie visuomenės sveikatą ir skatinti Europos visuomenės sveikatos bendruomenės bendradarbiavimą.

Nuotolinė konferencija skirta asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, administratoriams, visų sričių gydytojams, slaugytojams ir kitiems atsakingiems specialistams.

Prisijungimo nuoroda : „Microsoft Teams“ susitikimas

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZiNThkZDAtN2QyMy00MzUxLTlmM2UtNmRlMGNiZGY1ZWQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4707388-3534-4b73-9c32-59263a8baeda%22%2c%22Oid%22%3a%2206093adf-cc60-4b38-aaf9-15899f764847%22%7d

Prašome jungtis likus 3-5 min. iki nuotolinės konferencijos pradžios.

Numatoma preliminari nuotolinės konferencijos trukmė iki 2 val.

 

Programa

14.00 - 14.05 – Konferencijos atidarymas

14.05 – 14.30 Erkių platinamų ligų epidemiologinės priežiūros organizavimas Kauno apskrityje

Rima Gabrielaitė, NVSC Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

14.30 – 14.55 Suaugusiųjų vakcinacija nuo difterijos  ir stabligės

Kristina Rudžinskaitė, NVSC Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja

14.55 – 15.20 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) imunoprofilaktikos aktualijos šiandien

Aušra Valaikienė, NVSC Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

15.20 – 15.50 Vakcinų sukeltos žalos paciento sveikatai kompensavimas.

Rokas Kazakevičius, Advokatų kontoros TGS Baltic teisininkas, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos Tarybos narys

15.50 – 16.00 Diskusija.

 

Dalyvių išankstinės registracijos nėra.