Kaune pasitarimas skiepijimo apimčių gerinimo klausimais

Pradžia

2019-04-24 14:00

Pabaiga

2019-04-24 15:30

Atsižvelgdami į Kauno miesto teritorijos vaikų skiepijimų apimčių kritinį sumažėjimą ir tymų protrūkio išplitimą, inicijuojame Kauno apskrities skiepijimo apimčių gerinimo plano parengimą.

Minint Europos imunizacijos savaitę, kuri 2019 m. vyks balandžio 22–28 d. maloniai kviečiame 2019-04-24 14 val. į organizuojamą pasitarimą skiepijimo apimčių gerinimo klausimais, kuris įvyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento posėdžių salėje (K. Petrausko g. 24, Kaunas, II a.). Renginio trukmė 1,5 val.

Pasitarime taip pat dalyvaus 12 Kauno miesto teritorijos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose vaikų skiepijimų apimtys yra mažiausios, vadovai. Siekdami skatinti bendradarbiavimą, aptarsime skiepijimų apimtis bei skiepijimų organizavimo problemas, svarstysime pirminius pasiūlymus skiepijimo apimčių gerinimo planui. Prašytume Jūsų įstaigos/organizacijos atstovo pristatyti po keletą svarbiausių problemų ir priemonių, kurias galėtume įtraukti į vaikų skiepijimo apimčių gerinimo planą.

Dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą.