DĖL SEMINARO-VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS PROJEKTUOTOJAMS

Pradžia

2019-10-24 14:00

Pabaiga

2019-10-24 16:00

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (toliau – Telšių departamentas) organizuoja seminarą-viešąją konsultaciją statinių projektus Telšių rajone rengiantiems specialistams.

Seminaras-viešoji konsultacija numatyta 2019 m. spalio 24 d., nuo 14 val. iki 16 val., Telšių departamento salėje (I aukštas), adresu J.Biliūno g. 3, Telšiai.

Seminaro-viešosios konsultacijos programa:

1) Seminaro-viešosios konsultacijos įžanginis pristatymas, pranešėja Telšių departamento direktorė Giedrė Ligeikienė.

2) NVSC kompetencija vertinant statinių projektus ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimas keičiant patalpų paskirtį, pranešėja Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė Dangira Puodžiūnienė;  

3 ) Planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai darantys veiksniai ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas, pranešėjas Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas, laikinai vykdantis Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjo pareigas Raimundas Raibužis.

4) Klausimai, diskusijos.

Kviečiame dalyvauti. Prašome dalyvius registruotis iki 2019 m. spalio 21 d. 17 val. el. p. telsiai@nvsc.lt ar tel. (8 444) 47276.

Kontaktinis asmuo Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė Dangira Puodžiūnienė, tel. (8 444) 60 307, el. p. dangira.puodziuniene@nvsc.lt.