DĖL NUOTOLINĖS KONSULTACIJOS

Pradžia

2022-05-06 10:00

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas organizuoja nuotolinę konsultaciją socialinių paslaugų įstaigoms. Konsultacijos tikslas informuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas apie COVID-19 ligos valdymą pasibaigus ekstremaliai situacijai.

Konsultacija numatyta 2022 m. gegužės 6 d. 10 val. Prisijungti prie nuotolinės konsultacijos galite per šią nuorodą https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIxZDdhMGEtMjc3ZS00MjhmLWJkNTktZGE1YzRkYjI1YjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4707388-3534-4b73-9c32-59263a8baeda%22%2c%22Oid%22%3a%224888a060-9c5e-45de-9489-8921260b59ac%22%7d