2022 m. uždrausti tiekti rinkai produktai

UAB „Nikvera“ (į. k. 303481944, Savanorių pr. 40, Vilnius) uždrausta tiekti rinkai kosmetikos gaminius

Vadovaudamasis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 25 straipsnio 1 dalies b), c) punktais ir f) punktu (išskyrus blakstienų tušo gruntą (angl.  Eyelash Primer), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsniais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2022 m. birželio 3 d. sprendimais Nr. (10-12 15.6.8 Mr)BV-7137, Nr. (10-12 15.6.8 Mr)BV-7139, Nr. (10-12 15.6.8 Mr)BV-7141, Nr. (10-12 15.6.8 Mr)BV-7142, Nr. (10-12 15.6.8 Mr)BV-7143 uždraudė UAB „Nikvera“, į. k. 303481944, Savanorių pr. 40, Vilnius, tiekti į rinką saugą įrodančių dokumentų neturinčius ir Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimų neatitinkančius kosmetikos gaminius:

– Antakių gelį su keratinu (angl. Keratin Brow Gel CC Brow) (gaminio sudėtyje esančio fenoksietanolio (angl. Phenoxyethanol (CAS Nr. 122-99-6) nurodyta koncentracija (1-5 %) viršija leidžiamą Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo „Konservantų, leidžiamų naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas“ 29 pozicijoje nurodytą koncentraciją (1 %), tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio (Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai) 1 dalies d) punkto reikalavimų; neparengta gaminio saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 I priedo reikalavimus, tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 10 straipsnio (Saugos įvertinimas) 1 dalies reikalavimų).

 

– Akių makiažo gaminį (angl. Cream Remover) (gaminio sudėtyje yra metoksietanolio (angl. Methoxyethanol) (CAS Nr. 109-86-4), kuris yra įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedą „Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas“ (pozicija 665), tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio (Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai) 1 dalies a) punkto reikalavimų; neparengta gaminio saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 I priedo reikalavimus, tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 10 straipsnio (Saugos įvertinimas) 1 dalies reikalavimų).

  

– Akių makiažo gaminį (angl. CC Brow Mink brown) (gaminio sudėtyje yra natrio perborato (angl. Sodium perborate) (CAS Nr. 10486-00-7), kuris įtrauktas į  Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedą „Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas“ (pozicija 1397), tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio (Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai) 1 dalies a) punkto reikalavimų; neparengta gaminio saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 I priedo reikalavimus, tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 10 straipsnio (Saugos įvertinimas) 1 dalies reikalavimų).

 – Antakių šampūną (anglų k. Brow Shampoo by CC Brow) (gaminio sudėtyje yra 2-(4-tret-butilbenzil)propionaldehido (Butylphenyl Methylpropional) (CAS Nr. 80-54-6), kuris yra Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priede „Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas“ (pozicija 1666), tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 straipsnio (Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai) 1 dalies a) punkto reikalavimų; neparengta gaminio saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 I priedo reikalavimus, tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 10 straipsnio (Saugos įvertinimas) 1 dalies reikalavimų).

  – Blakstienų tušo gruntą  (angl. Eyelash Primer) (neparengta gaminio saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 I priedo reikalavimus, tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 10 straipsnio (Saugos įvertinimas) 1 dalies reikalavimų).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-15