NESINAUDOJU EL. BANKININKYSTE AR EL. PARAŠU

Asmens, neturinčio elektroninės bankininkystės, elektroninio ar mobilaus parašo, prašymą gali pateikti jo atstovas. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu. Šį sutikimą prašymo formą pildantis asmuo (atstovas) turi pateikti kartu su el. prašymu (PRISEGTI).   

TEIKTI ELEKTRONINĮ PRAŠYMĄ

KAIP PILDYTI PRAŠYMĄ PAKEISTI IZOLIACIJOS VIETĄ UŽ ATSTOVAUJAMĄ ASMENĮ:

1. Prašyme nurodyti NE SAVO, O ATSTOVAUJAMO ASMENS DUOMENIS: izoliacijos vietos adresą, vietos, į kurią norima išvykti, adresą, išvykimo laiką, el. pašto adresą, tel. numerį.

2. Prisegti SUTIKIMĄ DĖL ATSTOVAVIMO (pasirašytą ir nuskenuotą arba nufotografuotą)

SUTIKIMO DĖL ATSTOVAVIMO FORMOS PAVYZDYS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-24