exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Praneškite mums

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui galite pranešti apie: 
 

NESAUGIAS PASLAUGAS  ir NESAUGIĄ APLINKĄ 

 

Pranešti apie pažeidimus galima raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu info@nvsc.lt arba užpildžius elektroninį pranešimą. 

Pranešimus  galima teikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, arba atitinkamam jo departamentui pagal apskritį.

NVSC departamentų kotaktiniai duomenys  

Elektroniniu būdu siunčiami pranešimai apie pažeidimus turi būti parašyti valstybine kalba. Pranešdami apie pažeidimą nurodykite savo kontaktinius duomenis, vardą, pavardę, skundo priežastį, tikslų įmonės (jei skundžiamasi dėl paslaugų) pavadinimą, adresą.

Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos užtikrina Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui galite pranešti apie 
 

NESAUGIAS PASLAUGAS  

 

Pranešti apie pažeidimus galima raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu info{eta}nvsc.lt arba užpildžius elektroninį pranešimą

Pranešimus galima teikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, arba atitinkamam jo departamentui pagal apskritį.

NVSC departamentų kotaktiniai duomenys  

Elektroniniu būdu siunčiami pranešimai apie pažeidimus turi būti parašyti valstybine kalba. Pranešdami apie pažeidimą nurodykite savo kontaktinius duomenis, vardą, pavardę, skundo priežastį, tikslų įmonės (jei skundžiamasi dėl paslaugų) pavadinimą, adresą.

Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.

Užtikriname Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.Mums galite pranešti apie šių įmonių nesaugiai teikiamas paslaugas:  

1. interneto kavinių ir klubų, keleivinių laivų ir keltų, keliančių keleivius vidaus maršrutais; 

2. policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų; 

3. apgyvendinimo, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų; 

4. žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos; 

5. asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų.

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui galite pranešti apie 
 

NESAUGIĄ APLINKĄ 

 

Pranešti apie pažeidimus galima raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu info{eta}nvsc.lt arba užpildžius elektroninį pranešimą. 

Pranešimus galima teikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, arba atitinkamam jo departamentui pagal apskritį.

NVSC departamentų kotaktiniai duomenys  

Elektroniniu būdu siunčiami pranešimai apie pažeidimus turi būti parašyti valstybine kalba. Pranešdami apie pažeidimą nurodykite savo kontaktinius duomenis, vardą, pavardę, skundo priežastį, tikslų įmonės (jei skundžiamasi dėl paslaugų) pavadinimą, adresą.

Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.

Užtikriname Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) jo departamentams, įsikūrusiems visose Lietuvos apskrityse, galima pranešti apie šiuos ūkinės komercinės veiklos veiksnius, atsirandančius gyvenamojoje aplinkoje ir visuomeninės paskirties pastatuose ir galinčius turėti įtakos sveikatai: 

1. apie KVAPĄ, sklindantį iš stacionarių šaltinių; 
2. apie TRIUKŠMĄ, sklindantį iš stacionarių triukšmo šaltinių.
3. apie RADIOTECHNINIŲ objektų veiklą;
4. apie netinkamą MIKROKLIMATĄ (temperatūrą, drėgmę, oro judėjimo greitį);
5. apie kūną veikiančią VIBRACIJĄ; 
6. apie CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ koncentraciją ORE;
7. apie pavojingų CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ koncentraciją DIRVOŽEMYJE.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-31