Pranešimas apie 2017-06-05 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas – PVSV ataskaitą

Pranešimas apie 2017-06-05 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas – PVSV ataskaitą

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 288768350

Laisvės a. 70, Ignalina, LT-30122

Tel. (8 386) 52 096,

el.p. info@ignalina.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekokonsultacijos”

Įmonės kodas 300081400

J. Galvydžio g. 3, Vilnius, LT-08236

Tel. / faks.: (8 5) 274 5491, el. p. info@ekokonsultacijos.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-06-05

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas

Adresas: Partizanų g., Kaniūkų k., Dūkšto sen., Ignalinos r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Planuojamos vykdyti veiklos ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonomines veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo": 38.11 – Nepavojingų atliekų surinkimas; 38.12 – Pavojingų atliekų surinkimas; 38.21 – Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas. Į aikštelę per metus numatoma priimti iki 605 t nepavojingų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomų atliekų kiekis 203 t) ir iki 100 t pavojingų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomų atliekų kiekis 40 t).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ignalina.lt/go.php/lit/Del-PVSV-ataskaitos/12579

 

 

 

 


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-06