Klausimai ūkio subjektams apie NVSC vykdomą veiklą

Apklausos tikslas išanalizuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ūkio subjektų veiklos priežiūros (kontrolės), teikiamų paslaugų bei konsultacijų kokybę. Apklausa yra anoniminė. Joje pateikiami klausimai su galimais atsakymų į juos variantais. Maloniai prašome pažymėti arba įrašyti Jums tinkantį atsakymo variantą.

 • 0
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Vilniaus
  Kauno
  Klaipėdos
  Šiaulių
  Panevėžio
  Alytaus
  Marijampolės
  Utenos
  Telšių
  Tauragė
  1
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Įmonės savininkas
  Įmonės / įstaigos vadovas
  Įmonės / įstaigos darbuotojas
  Veikla turint verslo liudijimą
  Kita (įrašykite)
  2
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Mažiau nei metus
  1–5 metus
  Daugiau nei 5 metus
  3
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Dėl konsultacijos prieš pradedant veiklą gavimo
  Dėl konsultacijos vykdant veiklą gavimo
  Teikiant prašymą gauti leidimą–higienos pasą
  Teikiant papildomus duomenis (dokumentus) kontrolę vykdančiam NVSC specialistui
  Teikiant papildomus duomenis (dokumentus) leidimui–higienos pasui gauti
  Nesu kreipęsis
  Kita (įrašykite)
  4
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Atvykote į NVSC
  Išsiuntėte prašymą, paklausimą, kitus dokumentus paštu
  Išsiuntėte prašymą, paklausimą, kitus dokumentus faksu
  Išsiuntėte prašymą, paklausimą, kitus dokumentus elektroniniu paštu
  Telefonu
  Per valstybės informacines sistemas
  Kita (įrašykite)
  5
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Taip
  Ne
  6
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Ne
  Taip (valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu)
  Taip (kreipiantis dėl leidimų–higienos pasų, kitų leidimų išdavimo)
  Kita (įrašykite)
  7
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Labai gerai
  Gerai
  Vidutiniškai
  Blogai
  Jei pasirinkote atsakymą „Blogai“ arba „Vidutiniškai“, pakomentuokite savo pasirinkimą
  8
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Taip
  Ne
  9
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Labai gerai
  Gerai
  Vidutiniškai
  Blogai
  Jei pasirinkote atsakymą „Blogai“ arba „Vidutiniškai“, pakomentuokite savo pasirinkimą:
  10
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Taip
  Ne
  Jei pasirinkote atsakymą „Taip“, įvardinkite kokius teisės aktus
  11
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Taip
  Ne
  Kita (įrašykite)
  12
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Taip
  Ne
  Iš dalies
  Jei pasirinkote atsakymą „Ne“ arba „Iš dalies“, pakomentuokite savo pasirinkimą
  13
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Taip (įspėjimas)
  Taip (bauda)
  Ne, gavau naudingą konsultaciją
  Ne, naudingos konsultacijos negavau
  14
 • Įrašykite
  15
 • Įrašykite
  16
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  Labai gerai
  Gerai
  Vidutiniškai
  Blogai
  Jei įvertinote „Blogai“ ar „Vidutiniškai“, pakomentuokite savo pasirinkimą bei pateikite siūlymus dėl NVSC veiklos tobulinimo
  17
 • Įrašykite
  18
 • Esame dėkingi už skirtą laiką ir išsakytą nuomonę. Jūsų atsakymai padės mums tobulėti.

  19
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-10