Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir (arba), apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų teikimas

  • 0
  • *

    Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir (arba), apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų teikimas

    Įvertinkite paslaugos kokybę

    1
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-10