Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas

  • 0
  • *

    Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas

    Įvertinkite paslaugos kokybę

    1
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-10