Paieškos rezultatai

Rasta 25 rezultatų
Gyvsidabrio sukeliamas pavojus

sudaužomi, tačiau pavojų žmogaus sveikatai kelia ne į aplinką patekęs pats metalas, o kenksmingi gyvsidabrio garai. Gyvsidabris garuoja kambario temperatūroje, kylant temperatūrai garavimas suintensyvėja, todėl didėja tikimybė įkvėpus gyvsidabrio ...

Ką daryti, jei sudužo gyvsidabrio termometras?

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, sudaužę juos. Jeigu sudaužėte termometrą ir gyvsidabris pasklido ant stalo ir/ar grindų, jokiu būdu nevalykite jo šluoste, nesiurbkite siurbliu, nes gyvsidabris pasklis dar pl ...

Specialistai atkreipia dėmesį: dantų plombavimui vis dar naudojamą gyvsidabrį būtina keisti sveikesnėmis alternatyvomis

dantų plombavimui vis dar naudojamą gyvsidabrį būtina keisti sveikesnėmis alternatyvomis. Daugelis žmonių žino, jog gyvsidabris yra toksiškas elementas, keliantis didelį pavojų tiek aplinkai, tiek žmogaus sveikatai, tačiau tik retas – kad Europos ...

Kėdainių miesto ir rajono gyventojams nerekomenduojama maistui naudoti vandens

rasta didesnė gyvsidabrio koncentracija nei leistina – 1,71 mikrogramo litre (leidžiama yra iki 1,0 µg/l). Gyvsidabris į aplinką gali patekti šiais keliais: dėl natūralių procesų (uolienų tirpimo požeminio vandens poveikyje) ir dėl žmogau ...

Specialistai apie gyvsidabrį: didžiausias pavojus susijęs ne su termometrais

apie gyvsidabrį: didžiausias pavojus susijęs ne su termometrais. Nors dauguma žmonių mano, kad gyvsidabris jiems pavojingas tik įkvėpus jo garų, pavyzdžiui, kai sudaužomas termometras, tačiau moksliniais tyrimais įrodyta, kad didžiausią g ...

Turint gyvsidabrinį termometrą reikia nepamiršti apsaugos priemonių

departamentas) specialistai primena, kad gyvsidabriu apsinuodijama tada, kai patalpų oras užteršiamas jo garais. Gyvsidabris – bene nuodingiausias sunkusis metalas, galintis smarkiai paveikti nervų sistemą ir sukelti smegenų sutrikimus. Iš esmė ...

Gyvsidabrio termometras – pavojingas

gyvsidabrio termometrai dažnai yra sudaužomi, todėl į aplinką patenka žmogaus sveikatai kenksmingų gyvsidabrio garų.. Gyvsidabris pavojingas sveikatai Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad gyvsidabrio termometrus tiekti į Lietuvo ...

Gyvsidabrio termometras – pavojingas sveikatai

sudužo, pataria, kaip surinkti gyvsidabrį ir ko jokiu būdu negalima daryti. Gyvsidabrio garai – kas tai? Gyvsidabris – vienas pavojingiausių žmogaus sveikatai sunkiųjų metalų, kurio garai gali sukelti ūmų arba lėtinį apsinuodijimą. Susi ...

Gyvsidabrio termometrai – pavojingos atliekos

būdu AB „Panevėžio specialus autotransportas“ du kartus per metus, pagal iš anksto nustatytą grafiką nemokamai. Gyvsidabris yra vienintelis metalas, kurio metaline forma galima apsinuodyti įprastose sąlygose. Metalinis gyvsidabris blogai įsisa ...

Neterškime aplinkos gyvsidabriu

gyvsidabrio termometrą ant lygaus paviršiaus, surinkti pasklidusį gyvsidabrį gali ir patys gyventojai. Jeigu gyvsidabris pasklido ant kiliminės dangos, daiktų ar grindų, kuriuose yra plyšių, tinkamai surinkti gyvsidabrį gali tik Priešgaisr ...

Kuo kenksmingi dūmai?

metalai paprastai su dūmais išsiskiria kietųjų dalelių forma. Sunkieji metalai (švinas, kadmis, arsenas, gyvsidabris) žmogui yra nuodingi, jie neskyla, kaupiasi kauluose. Taip pat jie gali sukelti vėžį, apsigimimus, trikdo smegenų ir ce ...

Kuo kenksmingi dūmai?

Sunkieji metalai paprastai su dūmais išsiskiria kietųjų dalelių forma. Sunkieji metalai (švinas, kadmis, arsenas, gyvsidabris) žmogui yra nuodingi, jie neskyla, kaupiasi kauluose. Taip pat jie gali sukelti vėžį, apsigimimus, trikdo smegenų ir ce ...

Klaipėdos departamentas

valstybės tarnautojų dalyvavimą statybos užbaigimo procese. 4. Optimizuoti NVSC prie SAM reagavimo į užteršimo gyvsidabriu atvejus procesą. 5. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir ...

Utenos departamentas

departamentas. 1. Optimizuoti NVSC prie SAM reagavimo į užteršimo gyvsidabriu atvejus procesą.  2. Siekiant mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, tobulinti administracinį reglamentavimą.  3. Gerinti užkrečiamųjų ligų ...

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius

sveikatos saugos kontrolės skyrius. 1. Optimizuoti NVSC prie SAM reagavimo į užterštumo gyvsidabriu atvejus procesą. 2. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 3. Si ...

Atmintinė sudaužius gyvsidabrio termometrą

sudaužius gyvsidabrio termometrą. Ką daryti, jei sudužo gyvsidabrio term ...

Gargždų skyrius

poveikio visuomenės sveikatai rizikos mažinimo klausimais, teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie gyvsidabrio poveikį žmonių sveikatai ir priemones, mažinančias gyvsidabrio poveikį visuomenės sveikatai riziką. 2. Stiprinti teiki ...

Žemynos progimnazijos patalpose pavojingų cheminių medžiagų nerasta

pavojingų cheminių medžiagų atlikti. NVSC specialistams pastebėjus, kad apdegusiose patalpose buvo laikomos ir gyvsidabrio turinčios lempos, papildomai buvo atlikti tyrimai dėl gyvsidabrio koncentracijos ore. Laboratoriniais tyrimais šios pav ...

Kuo pavojingas švinas?

tiekti naujas elektros lemputes, buitinius šviestuvus, naują elektros ir elektroninę įrangą, kurioje yra švino, gyvsidabrio, kadmio, chromo. Tačiau dažų su švinu dar galima rasti seniau statytuose namuose ar butuose. Dažai su švinu gali būti a ...

Kaip elgtis sudaužius termometrą ar išsiliejus gyvsidabriui?

elgtis sudaužius termometrą ar išsiliejus gyvsidabriui?. Kaip elgtis sudaužius termometrą ar išsiliejus gyvsidabriui, informaciją rasite čia ...

Gyvsidabrio termometrai gali kelti grėsmę sveikatai

Gyvsidabrio termometrai gali kelti grėsmę sveikatai. Nuo 2009 metų gyvsidabrio termometrus tiekti į Lietuvos rinką uždrausta, tačiau nemaža dalis gyventojų vis dar juos naudoja. Didžiausia problema yra tai, kad gyvsidabrio termometrai dažna ...

Ką svarbu žinoti apie biurų patalpų apšvietimą

šaltiniai, žemo slėgio dujų išlydžio (liuminescencinės), aukšto dujų slėgio (metalų halogenidų, natrio, ksenono, gyvsidabrio volframo, gyvsidabrio) lempos, kurių naudoti nedraudžia teisės aktai. Darbo vietų dirbtiniam vietiniam apšvietimui turi ...

Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir poveikis visuomenės sveikatai

Žemės sluoksnių nusėdimo rizika. Geoterminio vandens iš gilių sluoksnių sudėtyje gali būti padidėjęs arseno, gyvsidabrio, ličio ir boro kiekis. Jeigu elektros gaminimo eigoje atliekos išleidžiamos į upes arba ežerus, o ne atgal į geoterminį ...

Metalų buvimas organizme nebūtinai reiškia pavojų sveikatai

išmetamosios dujos bei dūmai, gaisrai, rūkymas ir t.t.). įvairiose pramonės šakose ir buityje. Pagrindinis gyvsidabrio bei arseno šaltinis žmonių organizme yra žuvis ir jūros gėrybės, aliuminio – tam tikri vaistai, kadmio – daržovės, grūd ...

Kėdainių miesto ir rajono gyventojams galima naudoti vandenį maisto ruošimui

tarnyba (VMVT) pranešė, kad atliko išsamius laboratorinius tyrimus ir nenustatė leistinas normas viršijančios gyvsidabrio koncentracijos nė viename atrinktame mėginyje. Primename, kad balandžio 20 d. VMVT uždraudė naudoti vandenį maistui, ...

Įrašų
puslapyje