2023-08-23

Vaikų žaidimų aikštelės turi būti saugios

Vaikai daug laiko praleidžia lauke žaisdami vaikų žaidimų aikštelėse. Jų galime rasti ne tik vaikų darželių kiemuose, bet ir privačių namų bei daugiabučių namų kiemuose. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį, kad neprižiūrimos vaikų žaidimų aikštelės gali tapti sunkių traumų priežastimi, todėl jas būtina tinkamai įrengti bei prižiūrėti. Primename, kokie reikalavimai taikomi vaikų žaidimų aikštelėms.

NVSC atkreipia dėmesį, kad už žaidimų aikštelių priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi:

  • ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę apžiūrėti aikštelę ir įvertinti rizikas, kylančias dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai);
  • ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, įvertinti įrangos veikimą ir stabilumą, susidėvėjimą (ypač judančių detalių), konstrukcinį vientisumą;
  • užtikrinti, kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Šią kontrolę turi atlikti akredituota įstaiga.

NVSC specialistai ragina aikštelių eksploatuotojus ar savininkus atsakingai laikytis nustatytų reikalavimų ir sudaryti saugias sąlygas vaikams žaisti. Visų, pastebėjusių netinkamas, nesaugias vaikų žaidimų aikšteles, prašome nedelsiant kreiptis nurodytais telefonais ir informuoti apie tai atsakingus asmenis. Jeigu ir toliau matote, kad problema buvo neišspręsta, praneškite NVSC pasirinktu būdu.

Daugiau informacijos apie žaidimų aikštelių saugos reikalavimus rasite Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Kontaktai žiniasklaidai

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?
Pasirinkite ir paspauskite "Pateikti"