Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Data

2018 11 29

Įvertinimas
2
Vaik3.jpg

Šiuolaikinės aikštelės džiugina akį ryškiomis spalvomis. Vaikams patinka ryškūs 3 ar 4 grynų spalvų (geltonos, raudonos, žydros, violetinės, mėlynos, žalios) deriniai, kurie kelia nuotaiką, traukia dėmesį, net suteikia energijos. Žaisdami judrius žaidimus, sportuodami vaikai auga sveikesni ir stipresni, tačiau Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vaikų susižalojimai yra viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų, todėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento specialistai atkreipia dėmesį į Lietuvos higienos normą HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kuri nustato pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus (Higienos norma).

Pagal Higienos normą, prieš pradedant naudoti žaidimų aikšteles ir žaidimų patalpas, turi būti patikrinta (įvertinta) jų atitiktis Lietuvos standartams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą privaloma saugoti.

 Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos. Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos. Žolė turi būti nušienauta. Žiemą takeliai turi būti neslidūs. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių. Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant. Smėlio dėžės uždangalas turi būti neslidaus paviršiaus. Žaidimų aikštelėje turi būti pateikta informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo būtų galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta ir kita reikalinga informacija.    

 Žaidimų patalpos turi būti įrengtos taip, kad būtų užtikrinta vaikų sauga. Elektros lizdai, langai turi būti apsaugoti specialiomis apsaugos priemonėmis. Grindų danga turi būti neslidi, lygi, lengvai valoma. Patalpose, kuriose žaidžiama su kamuoliu, langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinių smūgių. Laiptus draudžiama įrengti su horizontalaus dalijimo aptvarais ar turėklais, draudžiama įrengti sraigtinius laiptus. Žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai, atitikti vaikų amžių, turi būti lengvai valomi, plaunami, dezinfekuojami. Žaidimų patalpos turi būti valomos kiekvieną dieną drėgnu būdu ir pagal poreikį. Sanitariniams mazgams valyti turi būti skirtas atskiras valymo inventorius.

Pagal Higienos normą turi būti užtikrinta žaidimų aikštelių, patalpų įrangos, įskaitant pagalbinę įrangą (tvorą, vartelius ir pan.), dangos techninė priežiūra ir kontrolė. Žaidimų aikštelių ir žaidimų patalpų įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų reikalavimams. Turi būti užtikrinta kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Atlikus patikras, išduodamos nustatytos formos kontrolės ataskaitos arba sertifikatai, o saugi vaikų žaidimo įranga pažymima specialiu lipduku su kito patikrinimo data.

Įvairūs pasauliniai tyrimai rodo, kad vaikai, galintys žaisti natūralioje aplinkoje, yra sveikesni, ir užaugę gerbia, tausoja aplinką.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Inga Baužienė

Klaipėdos departamento

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė

 tel. (8 46) 48 50 93, el. p. [email protected]