Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo reikalavimai

Data

2018 12 04

Įvertinimas
3
VAik7.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento specialistai primena apie svarbą kurti ir palaikyti saugią aplinką vaikų žaidimų aikštelėse, kad būtų sudarytos saugios ir palankios sąlygos vaikams žaisti, ilsėtis, ugdytis.

Vaikų žaidimų aikštelių bendruosius sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Šie reikalavimai yra privalomi vaikų žaidimų aikštelėms, įrengtoms arba numatomoms įrengti viešose vietose - aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, daugiabučių namų kiemuose, prekybos, viešojo maitinimo, apgyvendinimo įstaigose ar jų teritorijose, taip pat, kitose teritorijose, pastatuose ar patalpose, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis.

Atkreiptinas dėmesys, kad vaikų žaidimų aikštelės turi būti ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.

Sveikatos saugos reikalavimus atitinkanti vaikų žaidimų aikštelė – tai aikštelė, kurioje esantis dirvožemis ir gruntas yra neužterštas, triukšmas neviršija  Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų triukšmo ribinių verčių, elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės neviršija nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių.

Siekiant, kad vaikų žaidimų aikštelė būtų saugi vaikams, taip pat, svarbus dėmesys yra skiriamas vaikų žaidimų aikštelės įrangai. Vaikų žaidimų aikštelės įrangos ir dangos atitikties sertifikatai ar gamintojo deklaracijos turi liudyti atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų reikalavimams. Pažymėtina, kad vaikų žaidimų aikštelės gali būti naudojamos tik tada, kai jų atitiktį Lietuvos standartams patikrina kontrolės įstaiga, akredituota šiai veiklai atlikti ir išduoda kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

Svarbu žinoti, kad  Lietuvos higienos normos HN  131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų privaloma laikytis ne tik vaikų žaidimų aikštelės įrengimo metu, bet ir visą aikštelės eksploatacijos laiką. Atsakomybė prižiūrėti vaikų žaidimų aikštelės įrangą ir palaikyti saugią ir palankią aplinką numatyta juos eksploatuojantiems juridiniams ar fiziniams asmenims, nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai 

Kristina Mikalauskienė

Tel. 8 37 331684; 867653401

El. p. [email protected]