Teisiniai ir praktiniai naujos redakcijos Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo taikymo aspektai

Data

2016 11 22

Įvertinimas
0
e51d22436be3340446121d5dd9c82ee2.jpg

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo įstatymą (nauja redakcija) Nr. XIIP-1318(3).

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. lapkričio 9 ir 11 d. surengė seminarą-viešąją konsultaciją leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą turėtojams ,,Naujo nuodingųjų medžiagų reglamentavimo aktualūs klausimai“.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su įstatymo pakeitimo įstatymu (nauja redakcija), aptartos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir jų praktinio įgyvendinimo priemonės.

Seminaro dalyviai aktyviai domėjosi konkrečių nuostatų įgyvendinimo terminais ir poreikiu parengti naujus dokumentus. Iš dalyvių pateiktų klausimų susidarė bendras įspūdis, kad asmenys, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, labai atsakingai ir iš anksto rengiasi prisitaikyti prie naujojo reglamentavimo.

Seminaro metu skaityti pranešimai:

Priskyrimas nuodingosioms medžiagoms. D. Kurienė.
Naujas nuodingųjų medžiagų reglamentavimas. Teisiniai aspektai. S. Majus.
Naujas nuodingųjų medžiagų reglamentavimas. Praktiniai įgyvendinimo aspektai. S. Majus.