Sveikiname! Klaipėdos departamento direktorius Rimantas Jonas Pilipavičius apdovanotas prof. Vlado Kviklio premija

Data

2017 12 15

Įvertinimas
4
25435390_1809908732641086_1606209161_o.jpg

Sveikiname kolegą Klaipėdos departamento direktorių Rimantą Joną Pilipavičių, kurį Vilniaus krašto higienistų ir epidemiologų draugijos valdyba apdovanojo prof. Vlado Kviklio premija už darbą įgyvendinant ES bendruosius veiksmus „Jūrų transporto keliamų biologinių, cheminių ir radiologinių grėsmių, įskaitant užkrečiamąsias ligas, įtaka sveikatai“ (toliau – ES SHIPSAN ACT).

2013–2016 metais Rimanto Jono Pilipavičiaus iniciatyva Nacionalinis visuomenės sveikatos centras dalyvavo ES SHIPSAN ACT, kurio tikslas – stiprinti krovininių ir keleivinių laivų įgulų bei keleivių sveikatą, užtikrinant teisės aktų reikalavimams atitinkančią ir saugią sveikatai gyvenamąją, darbo bei poilsio aplinką, užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų įvežimui ir jų paplitimui bei stiprinti gyventojų sveikatos saugą ES šalyse narėse.

Rimantas Jonas Pilipavičius aktyviai dalyvavo teikiant siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių laivų higieninių sąlygų pažymėjimo išdavimą, keitimo, o taip pat rengiant straipsnius ir kitaip viešinant ES SHIPSAN ACT veiklas Lietuvoje bei kitose ES šalyse.

Džiaugiamės kolegos pasiekimu ir linkime, kad tai būtų paskata tolimesnei ir aktyviai veiklai.

 

NVSC kolektyvas