Svarbi informacija statytojams: pasikeitė aplinkos triukšmo matavimo standartai

Data

2017 12 08

Įvertinimas
1
Yaab.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Vilniaus departamentas pažymi, kad nuo 2017 m. lapkričio 30 dienos įsigaliojo atnaujintos aplinkos triukšmo matavimo standartų versijos: LST ISO 1996-1:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016) ir LST ISO 1996-2:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017) (Standartai), pakeitusios standartus LST ISO 1996-1:2004 (tapatus ISO 1996-1:2003) ir LST ISO 1996-2:2008 (tapatus ISO 1996-2:2007).

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.18 papunkčio reikalavimais, laboratoriniai tyrimai turi būti atliekami atestuotose arba akredituotose laboratorijose.

Statybos užbaigimo procedūrų metu aplinkos triukšmas privalo būti išmatuojamas tik akredituotose laboratorijose, turinčiose teisę atlikti matavimus pagal atnaujintas Standartų versijas. Akredituotų laboratorijų sąrašą galite pasitikrinti Nacionalinio akreditacijos biuro tinklalapyje.

 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus

vyr. specialistas Mindaugas Raškevičius

Tel. (8 5) 264 9657

El. p. [email protected]
 

Kontaktai žiniasklaidai 
Austina Vžesniauskaitė
Tel. 8 677 85573
El. p. [email protected]