Studentai susipažino su grožio paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimais

Data

2018 04 19

Įvertinimas
1
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (Panevėžio departamentas) 2018 m. balandžio 17 d. organizavo seminarą-viešąją konsultaciją, kuriame Panevėžio darbo rinkos mokymo centro studentus supažindino su grožio paslaugų (nagų priežiūros) visuomenės sveikatos saugos reikalavimais ir aktualijomis.

Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Vida Vyčienė išsamiai supažindino su pagrindiniu teisės aktu, reglamentuojančiu grožio paslaugas, – Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“. Pranešėja atkreipė dėmesį į instrumentų valymą, dezinfekciją ir sterilizaciją. Taip pat aptarė 2016–2017 m. priežiūros metu nustatomus pažeidimus. „Dažniausiai nustatomi pažeidimai yra susiję su neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija. Buvo aptvejų, kai nustatėme pakartotinai naudojant vienkartinius įrankius. Taip pat dažnai pasitaikantis pažeidimas yra netinkama patalpų ir įrangos priežiūra bei grožio paslaugų veikla, kuri vykdoma neturint leidimo-higienos paso“, – vardija V. Vyčienė.

Apie leidimo-higienos paso išdavimo, tikslinimo, sustabdymo ir panaikinimo procedūras kalbėjo Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Regina Abromaitytė. „Jei fizinis, juridinis asmuo ar filialas numato verstis ūkine komercine veikla keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, tokiu atveju išduodami atskiri kiekvienam adresui skirti leidimai-higienos pasai“, – pabrėžė pranešėja. Seminare dalyviai plačiau susipažino su leidimų-higienos pasų turėtojų pareigomis.

Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Janeliūnienė akcentavo, kad užkrečiamųjų ligų rizika didėja, jei grožio paslaugos teikiamos nesaugiai. Pranešėja atkreipė dėmesį į per kraują ar kitais biologiniais žmogaus skysčiais plintančias virusines infekcijas – hepatitus B ir C. Seminaro metu aptarė ŽIV / AIDS problemą. D. Janeliūnienė būsimiesiems grožio paslaugų specialistams palinkėjo rūpintis ne tik savo, bet ir klientų sveikata.

           

Kontaktai žiniasklaidai

Vilda Bajoriūnienė

Tel. Nr. (8 659) 391 26

El. p. [email protected]