Šiaulių mieste, renovuojant paviršinių nuotekų tinklus, išsiskyrė stirenas

Data

2018 03 27

Įvertinimas
0
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

NVSC Šiaulių departamentas sausio – vasario mėnesiais gavo pranešimus iš piliečių dėl patalpose tvyrančio aštraus, kvėpavimo takus dirginančio kvapo. Nuvykus į vietą buvo nustatyta, kad Šiaulių mieste vykdomi paviršinių nuotekų tinklų renovacijos darbai, kurių metu į aplinką išsiskiria cheminė medžiaga stirenas.

Atlikus laboratorinius tyrimus visuomeninės paskirties objektų patalpose, kuriose buvo jaučiamas kvapas, nustatyta, kad stireno kiekis viršijo Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ reglamentuojamą didžiausią leidžiamą koncentraciją (0,040 mg/m³).

Paviršinių nuotekų tinklų renovacijos darbus Šiaulių mieste planuojama vykdyti iki 2019 m. balandžio mėnesio. Siekiant ateityje užkirsti kelią aplinkos, gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties patalpų cheminiam užterštumui stirenu, 2018 m. kovo 26 d. NVSC Šiaulių departamentas organizavo susitikimą su Šiaulių miesto institucijomis, pagal kompetenciją atsakingomis už aplinkos ir visuomenės sveikatos saugą, nuotekos tinklų darbų užsakovais ir rangovais.

2018 m. kovo 26 d. įvykusiame susitikime dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus, Šiaulių apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai, UAB Šiaulių vandenys“, UAB Aarsleff“ atstovai.

Susitikimo metu buvo aptartos taikytinos priemonės, galinčios užkirsti kelią stireno išsiskyrimui į aplinką, vykdant vamzdynų keitimo darbus. Darbus vykdančios įmonės atstovai informavo, kad susiklosčius esamai situacijai, t.y. stirenui išsiskyrus į aplinką,  technologijos projektas buvo koreguotas. Paminėtos galimos susiklosčiusios situacijos priežastys: tam tikri lokalūs reljefo ypatumai, projektų neatitinkantys vamzdynų pajungimai ir kt. Akcentuotos pagrindinės stireno išsiskyrimo likvidavimo priemonės: šulinių ir vamzdynų plovimas, neaiškių šoninių vamzdynų pajungimų ir renovuojamų atkarpų pradžios ir pabaigos užsandarinimas; proceso vandens surinkimas ir išvežimas valymui; taikomos papildomos vėdinimo priemonės.

Atsižvelgiant į visuomenės susirūpinimą dėl galimo neigiamo stireno poveikio sveikatai, nutarta didinti visuomenės informuotumą, skelbiant informaciją apie vykdomus darbus vietinėje žiniasklaidoje, Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje. Vykdomų darbų atkarpose papildomai bus informuojami gyventojai apie rekomenduojamas profilaktikos priemones.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Simona Abromavičienė

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės

skyriaus vedėja

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas

Tel. 8 41 596386

El. p. [email protected]