Rinkitės saugias skalbyklų paslaugas

Data

2017 12 12

Įvertinimas
0
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Šiaulių mieste ir rajone veikia 5 viešosios skalbyklos, turinčios skalbyklų paslaugų veiklai išduotus leidimus-higienos pasus (LHP), 2 iš jų turi teisę skalbti ir sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Šiaulių departamentas (NVSC) vykdo ūkio subjektų, teikiančių skalbyklų paslaugas, valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, teikia konsultacijas dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo.

Vykdyti veiklą tik turint LHP

Skalbyklų įrengimo ir priežiūros reikalavimus sveikatos saugai nustato Lietuvos higienos norma HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“. Ūkio subjektams, ar gyventojams skalbykla gali teikti paslaugas tik turint šiai veiklai LHP. Teisės aktai numato, kad LHP originalas arba kopija turi būti pateikta skalbyklos paslaugų vartotojams gerai matomoje vietoje.

Skalbykloje, veikiančioje pagal higienos normos reikalavimus, švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikerta, taip išvengiama švarių skalbinių taršos. Tuo tikslu skalbykloje, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, turi būti įrengta:

  • skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpa;
  • nešvarių skalbinių laikymo patalpa arba nešvarių skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje išskirta nešvarių skalbinių laikymo zona;
  • skalbimo, džiovinimo, lyginimo, lankstymo ir pakavimo patalpos arba vienoje patalpoje išskirtos skalbinių skalbimo, džiovinimo, lyginimo, lankstymo ir pakavimo zonos;
  • švarių skalbinių laikymo patalpa arba skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje išskirta švarių skalbinių laikymo zona.

Skalbykloms, kuriose skalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, taikomi griežtesni higienos normos patalpų įrengimo reikalavimai.

Svarbu rankų higiena

Siekiant išvengti švarių skalbinių antrinės taršos, NVSC specialistai primena, kad skalbyklos darbuotojų rankų higiena yra labai svarbi. Darbuotojai turi vilkėti atskirais, būtent tai skalbyklos daliai, kurioje dirba, specialiai pažymėtais darbo drabužiais. Švarius skalbinius laikyti supakuotus švarių skalbinių laikymo patalpoje / zonoje, pakeltuose virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ir pan.).

Specialūs higienos reikalavimai yra keliami sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimui. „Skalbiniai, naudojami sveikatos priežiūros įstaigose tiriant, gydant, slaugant pacientus, mikrobiologijos, parazitologijos, virusologijos laboratorijų skalbiniai, šių įstaigų personalo darbo drabužiai gali būti užteršti ligas sukeliančiais mikroorganizmais, todėl turi būti nukenksminami“, – sako NVSC visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Simona Abromavičienė.
Skalbinių skalavimo kokybė tikrinama, kad ant skalbinių neliktų skalbimo ir dezinfekcijos priemonių likučių.

Skalbimui – tik speciali įranga

Sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniams skalbti yra naudojama tik speciali įranga – dvipusės skalbyklės su automatine skalbimo ir dezinfekcijos priemonių dozavimo įranga. Į dvipuses skalbykles nešvarūs skalbiniai pakraunami nešvariojoje skalbyklos pusėje, o švarūs skalbiniai iškraunami švariojoje skalbyklos pusėje. Kad ant švarių skalbinių nepatektų ligas sukeliančių mikroorganizmų, specialiuosius higienos reikalavimus atitinkančioje skalbykloje švariąją ir nešvariąją dalis skiria sandari, patalpos lubas ir sienas siekianti, pertvara (skiriamoji siena).

Galite pranešti

Skalbyklų, veikiančių neturint LHP, teikiamų paslaugų sauga sveikatai reikėtų suabejoti. Primename, kad dėl galimai nesaugių skalbyklų teikiamų paslaugų galite pranešti NVSC Šiaulių departamentui, adresu Vilniaus g. 229, Šiauliai (107 kabinetas) arba telefonu Nr. (8 41) 596374, Nr. 8 686 81576.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus

vedėja Simona Abromavičienė
Tel. (8 41) 596386
El. paštas [email protected]