Reikalavimai naujai statomoms mokykloms ir mokykloms, vykdančioms veiklą ne mokslo paskirties pastatuose

Data

2017 12 21

Įvertinimas
0
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Vilniaus mieste sparčiai augant mokinių skaičiui bei ugdymo įstaigoms kuriantis ne mokslo paskirties pastatuose, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas primena, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiuose Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimuose didelis dėmesys skiriamas naujai statomų mokyklų ir mokyklų, vykdančių veiklą ne mokslo paskirties pastatuose ar patalpose, sklypo ir patalpų reikalavimams.

Mokyklos sklypams taikomi šie reikalavimai:

  • Mokyklos sklypo dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į planuojamą mokinių skaičių. Minimali neužstatyta sklypo dalis (m²), skirta mokinių poilsiui (pvz., želdiniams, takams, poilsio aikštelėms), apskaičiuojama padauginant planuojamą mokinių skaičių iš 4 ir pridedant 1200. Į šį plotą neįskaičiuojamos sporto aikštelės.
  • Jei planuojama, kad mokykloje mokysis daugiau kaip 1 000 mokinių, tuomet sklype turi būti įrengta ne mažesnė kaip 3 000 m² futbolo aikštelė, ne mažesnė kaip 800 m² universali aikštelė lengvosios atletikos rungtims bei komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, kitiems sportiniams žaidimams) (universali aikštelė) ir bėgimo takas.
  • Jei planuojama, kad mokyklose mokysis ne daugiau kaip 1 000 mokinių, tuomet sklype turi būti įrengta ne mažesnė kaip 2 000 m² universali aikštelė. Svarbu prisiminti, kad futbolo ir universali aikštelė bei bėgimo takas turi būti įrengti iš tos mokyklos pastato pusės, kurioje nėra mokymo klasių ir mokymo kabinetų.
  • Mokyklos sklype turi būti įrengtos vietos dviračiams laikyti.

Mokyklų patalpoms taikomi šie reikalavimai:

  • Mokymo klasės ir mokymo kabinetai, kuriuose vyksta pamokos, reikalaujančios susikaupti ir sutelkti dėmesį, turi būti izoliuotos nuo patalpų, kuriose vyksta kūno kultūros pratybos, muzikos, technologijų pamokos, taip pat nuo patalpų, iš kurių sklinda kvapai. Jei mokymo klasės ar mokymo kabineto plotis yra didesnis kaip 6 m, natūralus apšvietimas turi būti iš abiejų patalpos pusių.
  • Kiekviename mokyklos aukšte turi būti įrengti tualetai, atskirai moterims ir vyrams. Tualetų išorinės durys neturi būti priešais mokymo klasių ir mokymo kabinetų duris. Sanitarinių įrenginių skaičius skaičiuojamas pagal planuojamą mokinių skaičių ir turi būti ne mažesnis kaip: 1 praustuvas trisdešimčiai mokinių; 1 unitazas dvidešimčiai mokinių (trisdešimčiai vyrų gali būti įrengiamas 1 unitazas ir 1 pisuaras).
  • Mokykloje, atsižvelgiant į planuojamą mokinių skaičių, turi būti įrengiama viena arba daugiau sporto salių. Minimalus bendras sporto salių plotas (m²) apskaičiuojamas padauginus planuojamą mokinių skaičių iš 0,9.
  • Prie sporto salės atskirai moterims ir vyrams turi būti įrengti dušai (jei dušo patalpoje įrengtos kelios dušo galvutės, jos turi būti atskirtos pertvaromis). 1 dušo ragelis penkiems mokiniams persirengimo kambaryje prie sporto salės; tualetai. Persirengimo kambariai turi tiesiogiai jungtis su dušų ir tualetų patalpomis.
  • Konstrukcinių medžiagų dirbtuvės įrengiamos naudojant triukšmą mažinančias priemones. Šiose patalpose prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės bei mokomosiose virtuvėse prie viryklių turi būti numatyta vietinė ištraukiamoji ventiliacija.
  • Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse, gamtos mokslų ir dailės kabinetuose turi būti įrengta plautuvė ir tiekiamas šaltas vanduo. Karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiami į maisto tvarkymo patalpas, mokomąją virtuvę, prausyklą prie valgyklos, dušus ir tualetus bei sveikatos kabinetą.

Moksleiviai ugdymo įstaigose praleidžia didžiąją dalį savo dienos, todėl svarbu užtikrinti, kad naujai kuriamoje ar pritaikomoje aplinkoje ugdymo procesas vyktų sklandžiai, vaikai jaustųsi patogiai ir saugiai.

 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus

vyr. specialistė Reda Radavičiūtė

Tel. (8 5) 264 9652

El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Austina Vžesniauskaitė
Tel. 8 677 85573
El. p. [email protected]