Projektų atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams

Data

2018 12 20

Įvertinimas
0
Projekt45.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai primena, kad techniniai projektai, pagal kuriuos tvarkoma aplinka, statomi statiniai, turi atitikti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Jų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas tiek, kad būtų  įgyvendinti visi visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

Esama situacija

2017 m. NVSC Alytaus departamento visuomenės sveikatos saugos skyriaus specialistai patikrino 290 statinio projektavimo dokumentų, iš kurių 25 sprendiniai neatitiko visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų. Per 2018 m. 11 mėnesių patikrinti 264 projektai, iš kurių 25 sprendiniai neatitiko visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų.

Reikalavimai, kuriuos būtina įvertinti projektuojant statinius

Rengiant statinių techninius projektus, NVSC specialistai primena, kad reikia:

  • Įvertinti ar planuojamai veiklai yra galiojančios Lietuvos higienos normos bei kiti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantys teisės aktai, reikia nustatyti sanitarinę apsaugos zoną. Rengiant paskirties keitimo projektus reikėtų įvertinti sprendinius, jei naujai paskirčiai teisės aktais nustatyti griežtesni reikalavimai.
  • Įvertinti planuojamos veiklos neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius (triukšmą, vibraciją, infragarsą ir žemadažnį garsą, kvapus, oro taršą ir kt.), taip pat nurodyti kokiu atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos yra gyvenamoji, visuomeninė aplinka bei kaip ši ją įtakos.
  • Numatyti neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančių veiksnių laboratorinius matavimus, atliekamus statybos užbaigimo procedūros etape.
  • Pateikti sprendinius, užtikrinančius geriamojo vandens, taip pat ir karšto vandens saugą. Atkreiptinas dėmesys, kad karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C.
  • Pateikti patalpų vėdinimo, mikroklimato užtikrinimo sprendinius. Ypač to pasigendama paskirties keitimo, kapitalinio remonto, daugiabučių modernizavimo projektuose.
  • Įvertinti technologinius procesus, įrangą, jų keliamą triukšmą, vibraciją, kvapus ir kt.
  • Pateikti pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasę. Primename, kad keičiant patalpų paskirtį, kai neatliekami statybos darbai, akustinė komforto sąlygų klasė turi būti nustatyta iki projekto derinimo. Keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei.
  • Pateikti vaikų žaidimų aikštelės įrengimo sprendinius projektuojant daugiabučius gyvenamuosius namus.
  • Pateikti informaciją, įrodančią, kad natūralus ir dirbtinis apšvietimas atitiks teisės aktų reikalavimus.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Daiva Kazlauskienė

Tel. (8 315) 51 183

El. p. [email protected]