Profesinės ligos dažnai nutylimos

Data

2017 11 23

Įvertinimas
1
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento (NVSC) specialistai primena, kad profesinė liga – tai ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir pavojingų darbo aplinkos veiksnių.

Padeda išsiaiškinti ligų priežastis

NVSC specialistai pagal kompetenciją dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose, kurių metu įvertina cheminius, fizikinius, biologinius, ergonominius ir psichosocialinius rizikos veiksnius darbo vietoje ir teikia archyvinius duomenis.

Pagal šiuos NVSC surinktus duomenis, laboratorinius tyrimus, ligos eigą, žmogaus gyvenimo būdą, ankstesnių profilaktinių tyrimų duomenis ir asmens sveikatos istoriją, darbo medicinos gydytojas sprendžia ar darbuotojui pripažinti profesinę ligą.

Daug profesinių ligų nutylima

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, mūsų šalyje šiais metais buvo apie 1,3 mln. dirbančių žmonių, iš jų – beveik 0,5 mln. Vilniaus apskrityje, tačiau čia nustatyta tik 10% visų profesinių ligų Lietuvoje 2017 metais. Specialistai mano, kad sergančiųjų turėtų būti gerokai daugiau, tačiau žmonės profilaktinių patikrinimų metu dėl įvairių (dažnai ekonominių ir socialinių) priežasčių nedrįsta išsakyti simptomus gydytojui, kad neprarastų darbo. Dažnas darbuotojas net ir nežino, kaip atpažinti profesinę ligą, o į gydytoją kreipiasi tuomet, kai liga jau įsisenėjusi ir žmogus nebepajėgia atlikti įvairių kasdieninių užduočių arba liga staigiai progresuoja, sutrikdydama gyvenimo kokybę.

Ligos pasireiškia tik po ilgų darbo metų

Vilniaus apskrityje daugiausiai nustatomų ligų priežastys yra susijusios su fizikiniais ir ergonominiais veiksniais. Šiais metais Vilniaus apskrityje 21 asmeniui buvo nustatytos 30 lėtinių profesinių ligų diagnozės. Tai dažniausiai asmenys nuo 45 iki 60 metų amžiaus, dirbę darbą visą kūną veikiančios vibracijos poveikyje, kilnoję sunkius krovinius, dirbdami atlikę greitus, pasikartojančius darbo judesius, viršijančių leidžiamų rizikos veiksnių poveikyje išdirbę nuo 25 iki 40 darbo metų.

Dažniausiai 2017 metais 1 asmeniui registruojama nuo 1–3 profesinių ligų, dėl kurių darbuotojas netenka nuo 20 iki 80% darbingumo.

Darbuotojų sauga – darbdavio atsakomybė

NVSC specialistai pabrėžia, kad darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų saugą:

  • sudarydamas tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
  • sustabdydamas darbus, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti;
  • darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neapmokytas ir (ar) neinstruktuotas saugiai dirbti;
  • užtikrindamas pirmąją medicinos pagalbą darbuotojams.

Kaip darbuotojas turi saugotis darbe?

  • Naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.
  • Privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindamas, o dirbdamas – tikrintis sveikatą periodiškai.
  • Turi teisę reikalauti, kad darbdavys užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis.
  • Informuotų apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus veiksnius, supažindintų su išankstinių ir periodinių sveikatos tikrinimų rezultatais bei sudarytų darbuotojams galimybę tartis dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo.
  • Darbuotojas gali atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo  saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jei neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninės apsaugos priemonėmis.

Siekiamybė – glaudesnis bendradarbiavimas

Specialistai atkreipia dėmesį, kad darbo našumas ir kokybė gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei darbuotojas bus sveikas ir jausis užtikrintas savo saugumu darbo vietoje.

Pasaulio sveikatos organizacija siekia, kad šalyse narėse būtų garantuota rizikos veiksnių darbo vietoje prevencija, darbuotojų sauga, supratimo apie darbuotojų sveikatą skatinimas bei glaudesnis darbuotojų, darbdavių, sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sistemų bendradarbiavimas.

 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus

vur. specialistė Viktorija Pratuzienė

Tel. (8 5) 278 0687

El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Austina Vžesniauskaitė
Tel. 8 677 85573
El. p. [email protected]