Priminimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų rengėjams

Data

2016 12 29

Įvertinimas
0
ID-100303352.jpg

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos atkreipia dėmesį, kad 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo pakeitimas.

Pareiškėjas turi pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) bei teikiamą Ataskaitą ar jos santrauką paskelbti savo internetinėje svetainėje. Ataskaita ar jos santrauka interneto svetainėje turi būti skelbiama, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar pateiks motyvuotus reikalavimus Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Primename, kad Ataskaitos santraukoje turi būti pateikta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 12 punkte nurodytos teikiamos informacijos santrauka.

 

 

Agnė Vasiliauskienė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
Vyriausioji specialistė
Tel. 8 37 331690
El. p. [email protected]  

 

Kontaktai žiniasklaidai
Kristina Mikalauskienė
Tel. 8 37 33 16 84
El.p. [email protected]