Priminimas leidimų-higienos pasų turėtojams: apie kokius pasikeitimus privaloma pranešti

Data

2017 01 27

Įvertinimas
0
ID-10074071.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento specialistai pastebi, kad dažnai ūkio subjektai, nebevykdantys veiklos, nesikreipia į leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją dėl leidimo-higienos paso panaikinimo.

Primename, kad fizinis ar juridinis asmuo, gavęs leidimą-higienos pasą, suteikiantį teisę verstis tam tikra ūkine komercine veikla, turėtų nepamiršti ir apie pareigas, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Leidimą-higienos pasą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys privalo:

laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai ūkinei komercinei veiklai, bei vykdyti ūkinę-komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą;
informuoti leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Taip pat ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti apie pasikeitusius leidime-higienos pase įrašytus duomenis;
draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimuose leidimuose-higienos pasuose nurodyta veikla;
pateikti vartotojams matomoje vietoje leidimo-higienos paso originalą arba kopiją, jei leidimas-higienos pasas suteikia teisę teikti paslaugas. Skelbiamame leidimo-higienos paso originale ar jo kopijoje turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso.

Primename, kad leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdami kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso išdavimo.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad leidimo-higienos paso turėtojas, nusprendęs nutraukti ar laikinai sustabdyti ūkinę komercinę veiklą, kuriai turi išduotą leidimą-higienos pasą, turi pateikti prašymą panaikinti ar sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą leidimą-higienos pasą išdavusiai institucijai.

 

Reda Petrylienė

Tauragės departamento
Visuomenės sveikatos saugos  skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 446) 723 68
El. paštas: [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Albina Urbutienė
Tel. (8 446) 79 354
El. p. [email protected]