2023-07-04

Priežiūros institucijų vertinimo švieslentėje NVSC – žalia spalva

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė visų šalies verslo priežiūros institucijų atliekamos ūkio subjektų priežiūros veiklos vertinimą, kuris atskleidė, kad daugumos jų darbo kokybė pastaraisiais metais gerėjo, vis rečiau orientuojamasi į mažareikšmius pažeidimus ir nuobaudų skyrimą, taip pat parodė ir kai kuriuos trūkumus ir tobulintinas sritis.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras švieslentėje atsidūrė žaliojoje zonoje ir suteiktas B+ pažangumo įvertinimas.  Džiaugiamės, kad mūsų pastangos įvertintos, o „uždegta žalia šviesa“ mus motyvuoja dar labiau stengtis ir siekti išsikeltų tikslų.

NVSC aktyviai dalyvauja pažangia partneryste grįstos ūkio subjektų priežiūros veikloje. Tai parodo švieslentėje aukštais balais (nuo 9,5 iki 10) įvertintos kategorijos: mažareikšmiškumo institutas, poveikio priemonių taikymas, grįžtamasis ryšys, kontrolinių klausimynų taikymas, tikrinimų vykdymas, konsultavimas.  

Vienas iš vertintų kriterijų – neplaninių patikrinimų dalis, lyginant su visų patikrinimų skaičiumi, kuri, kaip teigiama šioje ataskaitoje, per pastaruosius metus (2019–2021 m.) išaugo. Ši tendencija vertinama neigiamai, kadangi tai prieštarauja iškeltiems tikslams – ne bausti, o konsultuoti, planuoti patikrinimus ir įspėti verslo atstovus apie juos. NVSC paminėta kaip viena iš institucijų, kurios neplaniniai patikrinimai minėtu laikotarpiu sudarė 90–100 proc. visų patikrinimų.

Visgi minimą laikotarpį derėtų vertinti atskirai ir turėti omenyje, kad beveik visos pandemijos metu buvo sustabdytas planinių patikrinimų atlikimas, o pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus buvo atliekami neplaniniai patikrinimai, kurių tikslas buvo įvertinti, kaip paslaugų teikėjai laikosi nustatytų reikalavimų, skirtų apsaugoti visuomenę nuo COVID-19 grėsmės. Tai ir lėmė šio rodiklio atsiradimą.  

Išsamiai apie atliktą ir paskelbtą vertinimą – EIMIN interneto svetainėje