Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas – tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis

Data

2020 03 18

Įvertinimas
2
computer-768608_960_720.jpg

Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ vykdymą, rekomenduoja šalyje paskelbto karantino laikotarpiu viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimą ir kitas visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinime procedūras vykdyti tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis, jeigu nėra galimybės šių procedūrų atidėti. Viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimas gali būti organizuojamas tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. Būtina užtikrinti tiesioginę vaizdo, garso transliaciją su galimybe transliacijos metu visuomenei teikti pasiūlymus bei klausimus ir gauti atsakymus. Internetinės vaizdo transliacijos dalyvių kalbos neturi būti protokoluojamos. Išsaugotas transliacijos įrašas turi būti pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo apie jį turi paskelbti respublikinėje spaudoje ir miesto (-ų) arba rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinė veikla, spaudoje ir savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, interneto svetainėje ir raštu pateikti vaizdo transliavimo nuorodą seniūnui (savivaldybės atsakingam specialistui, jeigu savivaldybėje nėra seniūnijų).